Onwaarschijnlijke olympische verhalen: de waterpolowedstrijd tussen Hongarije en de USSR verandert in een bloedbad

In 1956 ontmoetten Hongarije en de Sovjet-Unie elkaar in de halve finale van het waterpolotoernooi en dat gebeurde in een gespannen politieke context. Het treffen tussen de twee zorgde voor een pittige wedstrijd, waarbij zelfs het nodige bloed vloeide.

In de jaren vijftig regeerde de USSR met ijzeren vuist over Oost-Europa. Maar in 1956 kwam het Hongaarse volk in opstand tegen het communistische regime van het land, dat bevelen kreeg van de Sovjet-Unie. Hoewel Hongarije nooit echt in de schoot van de USSR kwam, werd het beschouwd als een satellietstaat en maakte daarom deel uit van het gebied waar het Sovjetregime de nodige invloed had.

Van november tot oktober 1956 begonnen de Hongaren aan een opstand die vanuit Boedapest begon en zich vervolgens over het hele land uitbreidde. Natuurlijk liet de USSR dit niet gebeuren en het onderdrukte de beweging ernstig. Sovjettroepen en tanks vielen Hongarije binnen, waarbij duizenden mensen het leven lieten.

Een gevaarlijke tactiek

Een paar weken later was het Australische Melbourne gastheer voor de Olympische Zomerspelen (op het zuidelijk halfrond loopt de zomer van december tot februari). Hongarije en de USSR troffen elkaar in het waterpolotoernooi. De twee teams behoorden destijds tot de beste ploegen ter wereld en dat betekende dat hun confrontatie in de halve finale een bijzonder gespannen duel zou worden vanwege de grote sportieve rivaliteit in combinatie met de politieke symboliek.

De Hongaren hadden een plan: de Sovjets verbaal uitdagen zodat zij boos werden en hun normale spel niet zouden spelen. Die aanpak werkte, want de partij mondde al snel uit tot een onderwatergevecht. Er vielen klappen langs alle kanten en de teams stapelden de tijdelijke uitsluitingen op. Toen Hongarije met 4-0 leidde, liep het helemaal uit de hand.

Rood getint water

Ervin Zador, een 21-jarige Hongaarse speler, kreeg de opdracht om de Sovjet Valentin Prokopov te neutraliseren. Na een gefloten fout tegen hem protesteerde Zador tegen de scheidsrechter. Het viel hem zwaar, want toen hij zich omdraaide om zijn positie weer in te nemen, ontving hij Prokopovs vuist frontaal in zijn gezicht. Zador kwam toen met bloedend gezicht uit het zwembad. Dat voorval zorgde voor bijzonder veel woede bij de Hongaarse staf en fans, die door de veiligheidsbarrières braken om de Sovjets aan te vallen. Het spel werd stilgelegd en de politie moest ingrijpen om het USSR-team uit het bassin te escorteren, onder het toeziend oog van camera's en journalisten. De match wordt vandaag de dag nog steeds beschouwd als de bloedigste in de geschiedenis van het waterpolo.

Een paar dagen later pakte Hongarije de gouden medaille met een 2-1 overwinning op Joegoslavië. Ervin Zador, nog steeds geblesseerd, kon niet deelnemen aan de partij. Hij vierde de overwinning samen met zijn teamgenoten. Hij en andere ploegmaats weigerden terug te keren naar Hongarije en verhuisden als politieke vluchtelingen naar de Verenigde Staten.

Sport

Bekijk alles
Top