×
Wettelijke vermeldingen voor privé- en professionele klanten

Wettelijke vermeldingen voor privé- en professionele klanten

Wettelijke vermeldingen

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de websites van Proximus

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle onderdelen van alle websites (ook de mobiele) gecreëerd door Belgacom NV.

Consumenteninfo

Gedragscodes

Dit charter is van toepassing op de relaties tussen de ondertekenaars en hun particuliere klanten en individuele consumenten. In deze tekst wordt verder hiervoor de term consumenten gebruikt.

Informatie over de toegang tot en het gebruik van netwerken en diensten van elektronische communicatie

Indicatoren in verband met de kwaliteit van de dienst

Algemene voorwaarden

 In deze documenten vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze telefoondiensten met uitzondering van de eindapparatuur. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 3 augustus 2012, in lijn te zijn met de wet van 10 juli 2012 (Belgisch Staatsblad 25/07/12 die de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot elektronische communicaties wijzigt).

Vaste telefonie
Mobiele telefonie en mobiel internet

Met uitzondering van de eindapparatuur, zijn de algemene voorwaarden (.pdf)  en de lijst van administratieve kosten (.pdf) van toepassing voor de Pay&Go en Pay&Go Autoreload-klanten.
Opgelet: het krediet van uw Pay&Go-kaart is beperkt tot maximum €250. Eens u deze limiet hebt bereikt, gaat elke extra herlaadbeurt verloren.

Algemene voorwaarden inzake de diensten voor mobiele abonnementen (.pdf) en de lijst met de administratieve kosten (.pdf) van, met uitzondering van de terminaluitrusting. De contracten voor de in onderstaande lijst vermelde abonnementen, die vóór 31 augustus 2010 werden afgesloten, zijn echter onderworpen aan de volgende voorwaarden:  algemene voorwaarden inzake de diensten voor mobiele abonnementen (.pdf) [] en de lijst met de administratieve kosten (.pdf)

Lijst met de betreffende abonnementen: Smile 5 Freetime; Smile 5 Together; Smile Exclusive 110; Bizz Flex+ 15, Bizz Flex+ 25 en Bizz Flex+ 50; Bizz Mobile No Limit; Bizz Fusion Start, Bizz Fusion Team en Bizz Fusion Classic; Voice Fusion Company; Bizz Smart 25, Bizz Smart 35, Bizz Smart 65 en Bizz Smart 95; Mobile Internet Start, Mobile Internet Comfort, Mobile Internet Comfort 15h, Mobile Internet Favorite, Mobile Internet Favorite for iPad, Mobile Internet Pro en Mobile Internet Value Pack; Mobile Intranet Anytime Light, Mobile Intranet Anytime, Mobile Intranet No Limit, Mobile Intranet Roaming en Mobile Intranet Value Pack; Mobile Group; Mobile Company Plan; Machine-to-Machine; Mobile Start 5, Mobile Comfort 10, Mobile Comfort 20, Mobile Comfort 30, Mobile Favorite 50 en Mobile Intense 80; Generation MTV 10, Generation MTV 20 en Generation MTV 30.

Vast internet & data
Proximus TV
Home View en Home Control
Telefooncentrales (PABX’en)
Getrouwheidsprogramma’s
Voorwaarden voor professionele klanten

De producten en diensten van Proximus voor professionele klanten zijn onderhevig aan de volgende Algemene voorwaarden (.pdf). Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de specifieke voorwaarden met betrekking tot het product en/of de dienst dat/die het voorwerp uitmaakt van de oplossing die u bij Proximus hebt aangekocht. Ze zijn niet van toepassing voor vaste, mobiele en internet communicatiediensten. De algemene voorwaarden van deze diensten vindt u hierboven op deze pagina.

Om kennis te nemen van de Contractuele Dienstbeschrijvingen (met inbegrip van de Specifieke Voorwaarden) en van het Glossarium, gelieve contact op te nemen met uw Proximus Account Manager of bezoek MyProximus.

Prijslijst en tarieven

Tarieven lijnen
Specifieke kosten en vergoedingen
Tarieven gesprekken

A. Classic (standaardtarief)

B. Privé-tariefplannen

 1. Nationale oproepen:
   
 2. Internationale oproepen:
   
 3. Oproepen naar een gsm
   
 4. Alle oproeptypes
   
 5. Oproepen via breedbandverbinding:
   

C. Professionele tariefplannen

 1. Value Pack programma
   
 2. Benefit programma
   
 3. Fuse Programma
   
 4. Oproepen via breedbandverbinding
   
Promoties
Packs
Oude tariefplannen (niet meer gecommercialiseerd)

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van Belgacom, nv van publiek recht, die haar activiteiten uitoefent onder de commerciële naam “Proximus”.

Proximus begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en wij doen dan ook alles om uw persoonlijke levenssfeer te respecteren.
Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door de Belgacom Groep en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.

Tegelijkertijd wil Proximus ervoor zorgen dat u steeds op de hoogte bent van speciale aanbiedingen en promoties die u kunnen interesseren. Indien u echter geen commerciële boodschappen van ons wenst te ontvangen, kunt u dit op elk moment gemakkelijk laten weten via verschillende communicatiekanalen (MyProximus, e-mail, 0800-nummer). We zullen ervoor zorgen dat uw wensen gerespecteerd worden.

In de onderstaande rubrieken vindt u meer informatie over hoe Proximus omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, zoals vaste en mobiele telefonie, internet, Proximus TV en andere audiovisuele diensten, en wanneer u een bezoek brengt aan onze websites proximus.be, belgacom.com, skynet.be en m.skynet.be.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u onze diensten wenst te gebruiken kunnen we u een aantal persoonsgegevens vragen zoals uw naam, voornaam, adres, login, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, geboortedatum, taal en een kopie van uw identiteitskaart. We kunnen ook nog andere gegevens vragen die we nodig hebben om u de dienst te kunnen leveren zoals specifieke voorkeuren en vereisten die met de betrokken dienst te maken hebben.

Persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen: bijvoorbeeld mondeling in de Proximus-verkooppunten, telefonisch via de klantendienst, schriftelijk via bestelformulieren, via elektronische formulieren op de websites of via SMS. We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u een bestelling doet, wanneer u deelneemt aan een enquête of een wedstrijd, bij een telefonisch contact met de klantendienst, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of wanneer u ons informatie vraagt. Uw factuur- en betalingsgegevens worden eveneens bewaard.
We verzamelen ook gegevens over het gebruik dat u maakt van onze diensten en websites en over het communicatieverkeer dat via ons netwerk verloopt. Het communicatieverkeer kan o.a. de opgeroepen telefoon- en gsm-nummers omvatten, de datum, het tijdstip, de duur en de locatie van een communicatie of van een internetverbinding. We kunnen eveneens gebruik maken van socio-demografische gegevens die we aankopen bij gespecialiseerde bedrijven.

De persoonsgegevens die we via deze diverse kanalen verzamelen worden opgenomen in de bestanden van Belgacom, nv van publiek recht (Koning Albert II-laan, 27 te 1030 Brussel). Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om de verbinding met elektronische communicatienetwerken van andere operatoren te kunnen realiseren en factureren, voor de klantenadministratie, voor het opmaken en de distributie van telefoongidsen en het aanbieden van inlichtingendiensten, voor de commercialisering van telefoonnummers en adressen die in de telefoongidsen vermeld worden, voor geschillenbeheer, voor het opsporen van fraude en inbreuken jegens Proximus, haar werknemers, klanten of leveranciers, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren, voor de planning en de organisatie van de telecommunicatie-infrastructuur, voor marktonderzoek en klantprofilering en om u te informeren over onze producten, diensten en aanbiedingen. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Indien u geen informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen of indien u een specifieke voorkeur hebt voor de communicatiekanalen die we gebruiken om u te informeren of indien u niet wenst dat we ons aanbod voor u aanpassen op basis van uw gebruikspatroon, kunt u in de rubriek ‘Uw privacykeuze’ lezen hoe u dit kunt verhinderen.

Persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal tien jaar nadat een persoon geen klant meer is bij Proximus. Voor bepaalde categorieën van gegevens gelden kortere bewaartermijnen, zoals voor de verkeersgegevens met betrekking tot communicaties en verbindingen die niet langer dan twaalf maanden bijgehouden worden.

Alle verwerkingen met klantgegevens werden, conform de wet, aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het identificatienummer van Belgacom voor deze aangiftes is HM 133424. Er werd aangifte gedaan voor meerdere doeleinden zoals klantenadministratie, direct marketing, marktonderzoek, klantprofilering, geschillenbeheer, fraudebestrijding, telefoongidsen, handel in persoonsgegevens, camerabewaking en rapporteringsdiensten.

Het telecommunicatiegeheim

De inhoud van het communicatieverkeer dat via ons netwerk verloopt zoals vaste en mobiele telefoongesprekken, e-mails, sms-berichten en uw surfgedrag op het internet op andere websites dan deze die toebehoren aan Proximus, wordt beschermd door de wetten betreffende het telecommunicatiegeheim. Dit houdt in dat Proximus en haar medewerkers geen kennis mogen nemen van dergelijke inhoud. Proximus heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen en strenge instructies gegeven aan haar medewerkers om het telecommunicatiegeheim te respecteren.

De telefoongesprekken die u voert met onze klantendienst kunnen opgenomen worden om te dienen als bewijs in geval van betwisting van een commerciële transactie. Deze telefoongesprekken kunnen eveneens opgenomen of beluisterd worden door een kwaliteitsmonitor voor kwaliteitscontrole.

Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin uw gegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden.

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde partijen

Sommige van onze databanken kunnen we toegankelijk maken voor derden die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het uitvoeren van onze taken, bijvoorbeeld onze partners of call centers die Proximus-diensten in onze naam en voor onze rekening verkopen. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht.
Uw persoonsgegevens en de gegevens over welke Proximus-producten en -diensten u gebruikt, kunnen gedeeld worden met filialen van de Belgacom Groep om u op de hoogte te brengen van de producten en diensten van de hele Belgacom Groep. In geval van wanbetaling kunnen we onze filialen inlichten over uw betalingsgewoonten om de belangen van de Belgacom Groep te beschermen.

Indien u er mee ingestemd hebt om uw telefoon en/of gsm-nummer te vermelden in de telefoongids en/of in het bestand van de inlichtingendienst, geven we deze gegevens door aan Directory Information Services, een afdeling van Proximus die zorgt voor de telefoongidsen en de inlichtingendienst 1207. Wijzigingen in uw vermelding kunt u vragen via het gratis nummer 0800/98 022 of via een e-mail naar gids@1207.be.

Indien u een klacht indient via de ombudsdienst voor telecommunicatie, kan het voor de behandeling van deze klacht noodzakelijk zijn dat we uw gegevens meedelen aan de ombudsdienst.

Voor het overige geven we de verzamelde gegevens niet door aan derden, tenzij we u dat uitdrukkelijk meedelen voor een specifieke actie of tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen, bijvoorbeeld op verzoek van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

Gebruik van anonieme gegevens voor rapporteringsdiensten

In de maatschappij is er meer en meer interesse om locatiegegevens te gebruiken voor rapporteringen zoals over het aantal personen dat op een bepaald moment op een bepaalde plaats aanwezig is. Om dergelijke rapporteringen te maken, kan Proximus de locatiegegevens gebruiken die gegenereerd worden door het mobiel telecommunicatieverkeer, eventueel in combinatie met andere klantgegevens waarover Proximus beschikt. Uiteraard neemt Proximus hierbij de maatregelen die noodzakelijk zijn om uw privacy te respecteren. Ten eerste worden enkel anoniem gemaakte gegevens gebruikt om de rapporteringen te maken. Ten tweede worden de anonieme individuele data samengevoegd tot grote groepen zodanig dat de ontvangers van deze rapporten op geen enkele manier informatie kunnen herleiden tot individuele klanten.

Privacybeleid m.b.t. tot onze websites

U kunt onze websites (proximus.be, belgacom.com, skynet.be en m.skynet.be) bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee  te delen. Het kan evenwel zijn dat de toegang tot bepaalde onderdelen of functies van onze websites voorbehouden wordt aan bezoekers met een account op skynet.be of een MyProximus account  mits het invoeren van de login en het correcte wachtwoord.

 • Verbindingsgegevens
  We registreren gegevens over de verbinding die u maakt met onze websites en over de software en de apparatuur die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser en het type apparatuur dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van uw surfgedrag op onze websites de kwaliteit van onze websites en van onze dienstverlening te verbeteren.
  Als u een website van Proximus bezoekt, kunnen we uw surfgedrag op onze websites en andere gegevens die we verzameld hebben, gebruiken om u een meer gepersonaliseerd aanbod van diensten en producten te bieden dat beter inspeelt op uw specifieke behoeften.
  Als u een Proximus-klant bent voor uw toegang tot internet, kan Proximus uw IP-adres identificeren en koppelen aan uw klantgegevens zodat we u op basis van alle verzamelde gegevens een meer gepersonaliseerd aanbod kunnen bieden van diensten die interessant kunnen zijn voor u. Indien u dit niet wenst, kunt u in de rubriek ‘Uw privacykeuze’ lezen hoe u dit kunt verhinderen.
 • Commentaar en inhoud die u plaatst op www.skynet.be
  Indien de commentaren of inhoud die u plaatst in de Skynet Nieuws-sectie, op de Skynet-forums of in een Skynet-blog aanleiding geven tot klachten of indien uw commentaren of inhoud niet in overeenstemming zijn met de ‘Gebruiksvoorwaarden’ en de ‘Code onwettige inhoud’ die u vindt op www.skynet.be, dan kan dit in onze databanken geregistreerd worden om gepaste maatregelen te kunnen nemen, zoals de commentaar of de inhoud verwijderen of uw profiel schrappen. Uw gegevens kunnen ook overgemaakt worden aan de gerechtelijke autoriteiten op hun verzoek of in het kader van onze verplichting om onwettige inhoud aan de Procureur des Konings mee te delen. Indien u geen Proximus-klant bent voor uw toegang tot internet, kunnen de gerechtelijke autoriteiten via uw Internet Service Provider aan de hand van uw IP-adres uw identiteit achterhalen. U vindt meer informatie hierover in de ‘Gebruiksvoorwaarden’ en in de ‘Code onwettige inhoud’ op www.skynet.be.
 • Het cookiebeleid van Proximus
  Het cookiebeleid van Proximus kan u raadplegen via de hyperlink ‘Cookiebeleid’ onder aan de homepagina van onze websites.
 • Hyperlinks
  Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites die niet door Proximus beheerd worden. Dergelijke hyperlinks worden u louter ter informatie aangeboden. We raden u aan bij het raadplegen van dergelijke websites hun privacybeleid nauwkeurig te lezen.
 • Opvolging van commerciële emails van Proximus
  Proximus kan u  e-mails sturen om u op de hoogte te houden van haar bestaande en nieuwe producten, diensten en promoties, tenzij u zich daartegen verzet hebt. Proximus gebruikt tools om de impact van deze e-mails te meten en op te volgen: werd de e-mail geopend of niet, werd er op een hyperlink geklikt of niet, enz. Deze tools worden gebruikt om de e-mail campagnes van Proximus efficiënter te maken en om het aanbod van Proximus beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.
Privacybeleid m.b.t. tot Proximus TV en andere audiovisuele diensten van Proximus zoals TV Overal

De gegevens die u zelf verstrekt aan Proximus via diverse kanalen en de gegevens die Proximus verzamelt over uw gebruik van de Proximus TV-diensten of andere audiovisuele diensten van Proximus worden opgenomen in de databanken van Belgacom (Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel).
De Proximus TV-decoder is uitgerust met software die de met de decoder uitgevoerde handelingen registreert en opslaat.
Al deze gegevens kunnen verwerkt worden om:

 • de goede uitvoering van het contract mogelijk te maken;
 • de Proximus TV-diensten of andere audiovisuele diensten van Proximus correct te kunnen leveren;
 • u gepersonaliseerde aanbevelingen te kunnen doen met betrekking tot de Proximus TV-diensten;
 • het klantenbeheer toe te laten;
 • marktstudies uit te voeren en gebruikersprofielen op te stellen;
 • fraude op te sporen, zoals schendingen van intellectuele eigendomsrechten;
 • met gelijk welke middelen, onder meer per brief en/of via e-mail, informatie- of promotiecampagnes te voeren rond producten en diensten van de Belgacom Groep. Deze informatie kan worden gepersonaliseerd op basis van het gebruik dat u maakt van de producten en diensten van Proximus.

Als u in dit kader niet wenst te worden gecontacteerd, kunt u in de rubriek ‘Uw privacykeuze’ lezen hoe u uw keuze kenbaar kunt maken.

Als u niet-gepersonaliseerde aanbevelingen i.v.m. met de Proximus TV-diensten verkiest boven gepersonaliseerde aanbevelingen, kunt u dit laten weten via een keuzemenu op uw tv-scherm.
De gegevens over het gebruik dat u maakt van de Proximus TV-diensten worden bijgehouden gedurende 12 maanden.
De verzamelde gegevens mogen worden meegedeeld aan de partners die Proximus bijstaan bij het leveren van de Proximus TV-diensten of indien deze mededeling noodzakelijk is om een Proximus TV-dienst te leveren of indien u uw toestemming hebt gegeven voor een dergelijke mededeling.

Uw privacykeuze

Als u geen informatie over onze Proximus-producten en -diensten wenst te ontvangen of als u wenst dat uw gegevens niet gedeeld worden met filialen van de Belgacom Groep voor direct marketing doeleinden, kunt u hier lezen hoe u uw keuze kenbaar kan maken. Gelieve er rekening mee te houden dat het een paar weken kan duren vooraleer al onze systemen aangepast zijn aan uw nieuwe voorkeuren.

 • U bent klant bij Proximus:
 • Als u een MyProximus toegang op de Proximus-website hebt, kunt u daar uw keuze in verband met het ontvangen van informatie kenbaar maken via: Mijn administratie > Mijn klantprofiel > Mijn contactgegevens. U kunt daar per communicatiekanaal uw voorkeur aanvinken.
  Indien u liever geen gepersonaliseerde aanbiedingen van Proximus ontvangt die gebaseerd zijn op uw gebruikspatroon of uw surfgedrag op onze websites na identificatie van uw IP-adres, dient u bij alle communicatiekanalen aan te geven dat u geen aanbiedingen wenst te ontvangen, dan gebruiken we deze gegevens niet en sturen we u geen commerciële boodschappen.
  U kunt het gratis nummer 0800 99 487 bellen om uw privacykeuze mee te delen met betrekking tot het ontvangen van informatie over de Proximus-producten en -diensten.
  U kunt het gratis nummer 0800 99 981 bellen als u niet wenst dat uw gegevens gedeeld worden met filialen van de Belgacom Groep voor direct marketing doeleinden.
  Indien u niet wenst dat uw gegevens die in de telefoongids gepubliceerd zijn gecommercialiseerd worden, dan kunt u dat laten weten via het gratis nummer 0800 98 022 of via een e-mail naar gids@1207.be.
  U kunt het gratis nummer 6000 bellen vanaf uw Proximus-gsm om uw privacykeuze mee te delen.
 • U bent geen klant bij Proximus:
  U kunt een van de volgende nummers bellen om uw privacykeuze kenbaar te maken:
  0800 22 800 voor particulieren, vrije beroepen en kmo’s;
  0800 22 200 voor middelgrote en grote bedrijven en openbare instellingen
De Bel-me-niet-meer lijst

Indien u via uw telefoon of gsm geen commerciële oproepen meer wenst te ontvangen van geen enkel bedrijf of geen enkele organisatie, kan u zich inschrijven op de Bel-me-niet-meer-lijst. U kunt dit doen via de website www.bel-me-niet-meer.be of u kunt een brief sturen naar de Belgische Direct Marketing Vereniging op het adres Noordkustlaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden.
De wet verplicht alle bedrijven of organisaties, die via telefoon of gsm commerciële aanbiedingen doen, deze lijst te respecteren. Zij moeten uw telefoonnummer en naam uit hun belbestanden halen en ze mogen u niet meer bellen voor hun producten of diensten of voor speciale promoties. Het is de verantwoordelijkheid van elke bedrijf en elke organisatie om de Bel-me-niet-meer lijst te respecteren. Proximus heeft niet de bevoegdheid om dat te controleren of daar op toe te zien. Voor klachten in verband met ongewenste commerciële oproepen kan u terecht bij de Federale Overheidsdienst FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Contact Center, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel of op het gratis nummer 0800 120 33.

Uw recht van inzage en verbetering

U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Stuur daarvoor een verzoek (met datum en handtekening) met een kopie van uw identiteitskaart naar Belgacom Group Legal Services (Koning Albert II-laan, 27 te 1030 Brussel).

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Kies voor Proximus

4G, het kwaliteit-netwerk

4G, het kwaliteit-netwerk

Meer info

Onze engagementen

Proximus tot uw dienst

Meer info

Uw trouw beloond

Premium club

Meer info

Proximus vergelijken

Vergelijk en ontdek de voordelen van Proximus

Meer info
Hulp nodig?