Komen te gaan: humor en verdriet achter de coulissen van kisten, kransen en koffietafels © VRT