Hoe toegang tot Proxifleetmanager verlenen of verwijderen?

Je wenst toegang tot de Proxifleetmanager-tool of iemand anders toegang ertoe te verlenen of ontnemen? Hieronder lees je hoe je te werk kunt gaan.

Hoe ga ik naar de Proxifleetmanager-tool?

Als je over toegang tot de Proxifleetmanager beschikt, zul je op de overzichtspagina van MyProximus een link zien. Deze laatste verschijnt eveneens in de portlet Business tools.

Deze link verschijnt niet indien je organisatie geen toegang tot de Proxifleetmanager heeft. Gelieve in dat geval je Proximus-vertegenwoordiger te contacteren.

Hoe kan ik een gebruiker toegang tot de Proxifleetmanager verlenen?

De gebruiker dient vooraf in de MyProximus-omgeving van je organisatie geregistreerd te zijn via de onlineregistratieprocedure.

Zodra de gebruiker toegang tot MyProximus heeft, kun je hem toegang tot de Proxifleetmanager-applicatie verlenen:

  1. Ga naar de Proxifleetmanager-applicatie.
  2. Ga naar de pagina Gebruikers beheren. via het Administratie menu.
  3. Selecteer de gebruiker aan wie je toegang tot de applicatie wilt verlenen.
  4. Selecteer de Proximanage-applicatie en bevestig via de knop Bewaar button.
  5. Je kunt een gebruiker eventueel slechts beperkte toegang tot de applicatie verlenen. Bij het instellen van de restricties bepaal je voor welke gsm-nummers of klantenaccounts de gebruiker de facturatiegegevens mag raadplegen. Het instellen van de restricties gebeurt door de link Details instellen aan te klikken.Deze bevindt zich op het voorgaande scherm naast de Proximanage-applicatie.
  6. Selecteer de gsm-nummers en/of de accounts waarvoor de gebruiker de facturatiegegevens in de applicatie mag opvragen. Bewaar om te bevestigen.

Opmerking: alleen de Proxifleetmanager Single Point of Contact (= SPOC) binnen je organisatie is gemachtigd om de toegangsrechten voor de Proxifleetmanager te beheren.

Hoe kan ik de toegang van een gebruiker uit de Proxifleetmanager-tool verwijderen?

Om een gebruiker uit de Proxifleetmanager-tool te verwijderen, ga je als volgt te werk:

  1. Ga naar de Proxifleetmanager-applicatie.
  2. Ga naar de pagina Gebruikers beheren via het Administratie menu.
  3. Selecteer de gebruiker voor wie je de toegang tot de applicatie wilt afschaffen.
  4. Deselecteer de Proximanager-applicatie en bevestig door de knop Bewaren aan te klikken.

De betrokken gebruiker blijft toegang hebben tot het MyProximus-platform, maar heeft niet langer toegang tot de Proxifleetmanager-applicatie. Zie ook hoe toegang tot MyProximus verwijderen.