×
×

Toelichting bij uw factuur

U ontvangt, als professionele klant, maandelijks een factuur. Hebt u een vraag? Kijk na waarover u meer uitleg nodig hebt.
Hebt u een factuur met een rood overschrijvingsformulier, raadpleeg dan de toelichting bij uw factuur.


Factuurgegevens

adresgegevens van een factuur
adresgegevens van een factuur
 1. Uw klantadres is waar u uw producten (telefoon, internet, …) gebruikt.
 2. Naar uw factuuradres sturen we uw factuur.
  U kunt zelf uw factuuradres wijzigen. Behoud wel uw bedrijfsnaam en btw-nummer.
  Verhuist u naar een nieuw adres? U kunt online uw verhuis regelen.

Factuurbedrag

bedrag van een factuur
bedrag van een factuur
 1. Datum van uw factuur
  U ontvangt, telkens rond dezelfde dag van de maand, een factuur.
 2. Totaal excl. btw
  U vindt eerst het bedrag zonder btw. Daaronder vindt u de verschuldigde btw.
 3. Diensten geleverd door derden
  Hebt u bv. een sms-ticket voor bus of tram gekocht of naar een 0900-nummer gebeld, dan vindt u hiervan het totaalbedrag, btw inclusief, terug. De kost van deze diensten wordt rechtstreeks doorgestort aan de betrokken externe leverancier.
 4. Totaal te betalen
  Is het totaalbedrag hoger dan verwacht? Behalve uw abonnement betaalt u ook uw persoonlijk verbruik van de afgelopen maand, eventueel eenmalige kosten en/of diensten door derden. Bekijk op de volgende pagina's alle posten van uw factuur.

Uw factuur online?

logingegevens van een factuur
logingegevens van een factuur
 1. Meld u aan op proximus.be/myproximus met uw gebruikersnaam. Daar kunt u:
 2. Bent u al ingeschreven op MyProximus? Dan vindt u hier uw login (gebruikersnaam).
 3. Nog niet ingeschreven op MyProximus? Registreer u aan de hand van uw  klantnummer, activeringscode en factuurdatum. U kunt meerdere mensen in uw bedrijf toegang geven tot deze account.

Betaalgegevens

Betaalgegevens van een factuur
Betaalgegevens van een factuur
 1. Betaal het factuurbedrag tijdig en op het juiste bankrekeningnummer.
  Wanneer er “Uw financiële instelling wordt verzocht om dit bedrag …” staat, hebt u een domiciliëring en wordt uw factuur automatisch betaald. Zo bent u nooit te laat met betalen.

Overzicht van uw factuur

Overzicht van een factuur
Overzicht van een factuur
 1. Overzicht van uw factuur
  Bovenaan het overzicht vindt u het totaal éénmalige kosten, het totaal abonnementen en het totaal verbruik, voor de hele factuur. Samen vormen ze het totaalbedrag (rechtsboven).
  Van boven naar beneden wordt dit opgesplitst in verschillende posten, geordend per type dienst, per adres en per nummer.
 2. Algemene diensten
  Hier vindt u eenmalige kosten (installatie, aanmaning, …) of diensten die niet verbonden zijn aan een van uw installatie-adressen. Raadpleeg de in de linkermarge vermelde pagina (vb. p.5) voor meer details.
 3. Telefonie-, internet en tv-diensten per adres.
  Per adres, per dienst en per nummer vindt u de abonnementsbijdrage voor de lopende maand en het verbruik van de vorige maand. Alle bedragen zijn exclusief btw. Raadpleeg de in de linkermarge vermelde pagina (vb. p.5) voor meer details.

Detail: algemene diensten en eenmalige kosten

Algemene diensten en eenmalige kosten van een factuur
Algemene diensten en eenmalige kosten van een factuur
 1. Algemene diensten
  Hier vindt u de details van de algemene diensten. Dit zijn diensten die niet verbonden zijn aan een van uw installatie-adressen. Deze omvatten onder meer eenmalige kosten, tariefplannen die u op verschillende adressen of mobiel gebruikt, data-services, …
 2. Eenmalige kosten
  Dit zijn kosten die slechts 1 keer worden aangerekend: voor de aankoop van een toestel (gsm, modem, decoder), voor een installatie, voor een activering, … Hieronder vallen ook administratiekosten (niet-BTW-onderhevig) bij een verhuizing of bij een aanmaning wanneer u uw factuur te laat betaald hebt.

Detail: abonnementen en verbruik

Abonnementen op een factuur
Abonnementen op een factuur
 1. Telefonie-, internet- en tv-diensten per adres
  Hier vindt u de details, per adres, per dienst en per nummer, van uw abonnementen en uw verbruik. Rechtsboven staat het totaalbedrag. Van boven naar beneden wordt dit, over de verschillende pagina’s, per adres en per dienst, opgesplitst in verschillende posten.
 2. Diensten en producten:
  Per dienst (telefonie, internet, tv, …) vindt u een overzicht van producten, productnamen en opties. Op MyProximus vindt u meer toelichting over de productnamen.
 3. Abonnementen
  Dit is het totaal van alle abonnementsbijdragen (internet, tv, telefoon, enz.) voor de maand die komt. Als u een Bizz Pack hebt, wordt enkel het totaalbedrag vermeld, niet de bedragen per abonnement. De eerste decoder voor uw tv is inbegrepen in de prijs van uw Pack.
  Bij uw eerste factuur of bij een nieuw abonnement in de voorbije maand, ziet u uw abonnement 2 keer verschijnen: een keer voor de voorbije maand, één keer voor de lopende maand.
 4. Periode of datum
  U betaalt de abonnementsbijdrage voor de lopende maand, maar het verbruik voor de afgelopen maand. Als u bovendien in de afgelopen maand met een nieuw abonnement gestart bent, staat hier de precieze periode dat uw abonnement in die maand actief was.
 5. Aantal of volume:
  Aantal:
  hoeveel producten u hebt, hoe vaak hebt u gebeld of ge-sms't hebt in de afgelopen maand.
  Volume: aanduiding voor hoeveel MB u gesurft hebt.
 6. Duur of eenheidsprijs
  Duur: aanduiding hoe lang u gebeld of gesurft hebt.
  Eenheidsprijs: Officiële prijs voor een abonnement, product of dienst.
 7. Berekende prijs in € excl. btw
  Effectief aangerekend bedrag voor die maand: het aantal dagen maal de eenheidsprijs. Soms is dit bedrag 0,00 euro omdat het inbegrepen is in uw Pack of een gratis optie is bij een ander product.
 8. Totaal in € excl. btw: bedrag per rubriek of post zonder btw. Het aangewende wettelijk btw-percentage wordt hierbij vermeld. Consommations sur une facture
 9. Verbruik: Als u meer verbruikt hebt dan inbegrepen is in uw Pack of uw bundel, worden hier de extra kosten weergegeven. Dit wordt opgesplitst in verbruik binnen en buiten de EU, zowel voor bellen, sms’en als data. Via MyProximus kunt u nog meer verbruikdetails (tijdstip, duur, volume data, …) raadplegen.
  Wilt u uw verbruik beperken?

Diensten geleverd door derden

diensten door derden op een factuur
diensten door derden op een factuur
 1. Diensten geleverd door derden
  Hebt u bv. een sms-ticket voor bus of tram gekocht of naar een 0900-nummer gebeld, dan vindt u hiervan het totaalbedrag terug. De kost van deze diensten is inclusief btw en wordt rechtstreeks doorgestort aan de betrokken externe leverancier. U kunt:
 

Als u nog andere vragen over uw factuur hebt, kijk dan hier de antwoorden na of neem contact op.

Heeft deze info u geholpen?

Dank u

Contact

Onze Bizz Experts staan steeds tot je dienst. Kies zelf hoe je contact met ons wil opnemen.

Hulp nodig?