Ga direct naar de hoofdinhoud
×
×

Toelichting bij uw factuur

U ontvangt, als professionele klant, maandelijks een factuur, digitaal of op papier.
Hebt u een vraag over uw factuur? Vergelijk uw factuur met het voorbeeld hieronder als u meer uitleg nodig hebt.
Bent u een privé-klant, raadpleeg dan de toelichting bij uw aanrekening.


Factuurgegevens

adresgegevens van een factuur
adresgegevens van een factuur
 1. Dit is het adres waarnaar we uw facturen sturen. U kunt zelf uw factuuradres wijzigen. Behoud wel uw bedrijfsnaam en btw-nummer.
  Verhuist u naar een nieuw adres? U kunt online uw verhuis regelen.
 2. Klantnummer: Met dit unieke nummer kunt u communiceren met onze klantendienst. U hebt dit nummer ook nodig om u in te schrijven op MyProximus.

Factuuroverzicht

bedrag van een factuur
bedrag van een factuur
 1. Datum van uw factuur
  U ontvangt, telkens rond dezelfde dag van de maand, een factuur.
 2. Totaal excl. btw
  U vindt eerst het bedrag zonder btw. Daaronder vindt u de verschuldigde btw.
 3. Hebt u bv. een sms-ticket voor bus of parking gekocht of naar een 0900-nummer gebeld, dan vindt u hiervan het totaalbedrag, btw inclusief, terug. De kost van deze diensten wordt rechtstreeks doorgestort aan de betrokken externe leverancier.

Uw factuur online?

logingegevens van een factuur
logingegevens van een factuur
 1. Als u een account van MyProximus hebt, kunt u, via de app en via myproximus.be:
 2. Met de QR-code kunt u snel naar uw facturen op uw smartphone.
  Ga als volgt te werk: 
  • Scan de QR-code met een QR-reader op uw smartphone (niet deze van uw banking-app).
  • Als u de app nog niet hebt, wordt u automatisch gevraagd om deze te downloaden en te installeren.
  • Als u geen toegang hebt tot uw facturen in MyProximus, volgt automatisch de procedure om u in te schrijven of om beheerder te worden.
  • Meld u, indien gevraagd, aan met uw gebruikersnaam (zie 3). Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u een nieuw wachtwoord instellen.
  • Als u een onbetaalde factuur hebt, kunt u die direct betalen.
 3. Met uw gebruikersnaam kunt u snel naar uw facturen op uw computer. Ga hiervoor naar MyProximus en meld u aan met uw gebruikersnaam. Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u een nieuw wachtwoord instellen. Ga na of u beheerder bent. Vervolgens kunt u uw facturen bekijken en betalen.
 4. Als u Uw MyProximus-account aanmaken ziet staan, bent u nog niet ingeschreven op MyProximus. Registreer u aan de hand van uw klantnummer, activeringscode en factuurdatum. Neem uw e-mailadres als uw gebruikersnaam.

  U kunt meerdere mensen in uw bedrijf toegang geven tot uw account van MyProximus, ook als beheerder. Deze kunnen uw facturen bekijken en betalen.


Factuurbedrag en betaalgegevens

Betaalgegevens van een factuur
Betaalgegevens van een factuur
 1. Totaal te betalen
  Behalve uw abonnement betaalt u ook uw persoonlijk verbruik van de afgelopen maand, eventueel eenmalige kosten en/of diensten door derden. Bekijk alle pagina's van uw factuur, zeker wanneer uw factuur hoger is dan verwacht.
 2.  Betaal het factuurbedrag tijdig en op het juiste bankrekeningnummer, met de juiste gestructureerde mededeling.
  Wanneer er “Dit bedrag wordt van uw rekening gehaald op …” staat, hebt u een domiciliëring en wordt uw factuur automatisch betaald. Zo bent u nooit te laat met betalen.

Diensten per adres: abonnementen en verbruik

Abonnementen op een factuur

Abonnementen op een factuur

Hier vindt u de details, per adres, per dienst en per nummer, van uw abonnementen en uw verbruik. Per post vindt u onderaan de som van de kosten.

 1. Abonnementen
  Dit is het totaal van alle abonnementsbijdragen (internet, tv, telefoon, enz.) voor de lopende maand. Als u een Pack hebt, wordt enkel het totaalbedrag vermeld, niet de bedragen per abonnement. De eerste decoder voor uw tv is inbegrepen in de prijs van uw Pack.
  Bij uw eerste factuur of bij een nieuw abonnement in de voorbije maand, ziet u uw abonnement 2 keer verschijnen: een keer voor de voorbije maand, één keer voor de lopende maand. Dit kan verklaren waarom uw factuur hoger is dan verwacht.
 2. Verbruik:
  Als u meer verbruikt hebt dan inbegrepen is in uw bundel, optie of Pack, worden hier de extra kosten weergegeven. Dit wordt opgesplitst in verbruik binnen en buiten de EU, zowel voor bellen, sms’en als data. Via MyProximus kunt u nog meer verbruiksdetails (tijdstip, duur, volume data, …) raadplegen.
  Wilt u uw verbruik beperken?
 3. Periode of datum
  U betaalt de abonnementsbijdrage voor de lopende maand, maar het verbruik voor de afgelopen maand. Als u bovendien in de afgelopen maand met een nieuw abonnement gestart bent, staat hier de precieze periode dat uw abonnement in die maand actief was en de bijbehorende prijs.
 4. Aantal of volume:
  Aantal:
  hoeveel producten u hebt, hoe vaak hebt u gebeld of ge-sms't hebt in de afgelopen maand.
  Volume: het aantal data (in Gigabyte of Megabyte) dat u gebruikt hebt voor uw mobiel of vast internet. Lees onze tips om goedkoper te surfen.
 5. Duur of eenheidsprijs in € excl. btw:
  Duur: aanduiding hoe lang u gebeld of gesurft hebt.
  Eenheidsprijs: Officiële prijs voor een abonnement, product of dienst. Soms wordt dit niet vermeld omdat het verbruik inbegrepen is in uw bundel, optie of Pack.
 6. Totaal in € excl. btw:
  Bedrag per rubriek of post zonder btw. Soms wordt dit bedrag niet vermeld omdat het inbegrepen is in uw bundel, optie of Pack. Het aangewende wettelijk btw-percentage wordt hierbij vermeld.
 7. Eenmalige kosten: dit zijn kosten die slechts 1 keer worden aangerekend voor een installatie, voor een activering, … die verbonden zijn aan uw installatie-adressen. 

Overige

Algemene diensten en eenmalige kosten van een factuur
Algemene diensten en eenmalige kosten van een factuur

Hier vindt u andere kosten, bv. voor uw producten die niet verbonden zijn aan een van uw installatie-adressen of die niet inbegrepen zijn in een pack. U ziet ook de abonnementsprijs en het verbruik.
Verder kan dit omvatten: tariefplannen die u op verschillende adressen of mobiel gebruikt, data-services, administratiekosten (niet-btw-onderhevig), …


Diensten geleverd door derden

diensten door derden op een factuur
diensten door derden op een factuur
 1. Diensten geleverd door derden
  Hebt u bv. een sms-ticket voor bus of tram gekocht, naar een 0900-nummer gebeld of hebt u een Netflix-abonnement, dan vindt u hiervan het totaalbedrag terug. De kost van deze diensten is inclusief btw en wordt rechtstreeks doorgestort aan de betrokken externe leverancier. U kunt:
 

Als u nog andere vragen over uw factuur hebt, kijk dan hier de antwoorden na of neem contact op.

Contact

Onze Bizz Experts staan steeds tot je dienst. Kies zelf hoe je contact met ons wil opnemen.

Hulp nodig?