Ga direct naar de hoofdinhoud
×
×

Betaalnummers, betaalsms'en en diensten door derden

Meegedaan aan de televoting voor uw favoriete tv-artiest? Een busticket of een parkeerticket via sms gekocht?  Een app of een nummer digitaal gekocht? Uw abonnement op Netflix? Dit zijn diensten of aankopen die worden geleverd door een externe dienstenleverancier.

Waar staat dit op uw factuur of aanrekening?

Op uw factuur of aanrekening zijn deze bedragen gebundeld. Ze zijn opgesplitst over 2 rubrieken:

  • In de rubriek Verbruik vindt u de oproepkosten, die worden aangerekend volgens onze normale tarieven.
  • In de rubriek Diensten geleverd door derden, op de laatste pagina, vindt u de details met het bedrag voor het gebruik van de diensten. Wij storten dit integraal door naar de betrokken dienstenleverancier(s).

Hebt u een aparte factuur nodig voor deze diensten? Neem dan contact op met de dienstenleverancier.

Hoe kunt u deze bedragen in detail nakijken?

Voor de afgelopen maanden waarvoor u een factuur of aanrekening ontvangen hebt, kunt u de details (datum, bedrag, leverancier) nakijken via MyProximus (via de website). U moet hiervoor beheerder van uw klantnummer zijn.

  1. Log in op MyProximus en klik op uw factuur of aanrekening.

    Bekijk uw factuur of aanrekening
  2. Klik, voor de maand die u wilt bekijken, op Details.
  3. Selecteer in de kolom = €0 de filter ≠ €0 om de bedragen buiten of boven uw bundel te filteren. Filter in de kolom Type en u ziet, voor al uw nummers, een toelichting over elk bedrag, ook wanneer het over diensten door derden gaat.

Voor de lopende maand kunt u mobiele betalingen (aankopen met uw gsm of tablet) raadplegen in de MyProximus-app (Producten>Mijn gsm-nummer>Meer details over je verbruik>Mobiele betalingen). Deze verschijnen tussen 30 minuten en 48 uur na uw aankoop en blijven tot het einde van de maand zichtbaar.

Hoe kunt u een bedrag betwisten?

Voor meer informatie over uw aankoop of dienst, klopt u eerst aan bij de leverancier. Ga als volgt te werk:

  1. Raadpleeg, zoals hierboven beschreven, de bedragen in detail.
  2. Zoek de contactgegevens van de dienstenleverancier in kwestie op.
  3. Contacteer de leverancier: enkel hij beschikt over alle nodige informatie en enkel hij kan u terugbetalen.

U doet er goed aan uw factuur of aanrekening van Proximus op tijd en volledig te betalen. Reageert de leverancier niet op uw e-mail of telefoon, kunt u ons contacteren.

Hoe kunt u dit beperken of blokkeren?

Als u in de toekomst dit soort aankopen wilt beperken, kunt u mobiele betalingen limiteren of betaalsms'en stoppen en betaalnummers blokkeren.

Contact

Onze Bizz Experts staan steeds tot je dienst. Kies zelf hoe je contact met ons wil opnemen.

Hulp nodig?