Controlelampjes op je Wi-Fi Bridge

Werkt je Wi-Fi Bridge correct? Check de controlelampjes om het zeker te weten.

Lampjes op een Wi-Fi Bridge

PowerPower (voeding)

Dit controlelampje geeft aan of de Wi-Fi Bridge aanstaat. Is dat niet zo, check dan of de voedingskabel goed aangesloten is en de schakelaar achteraan het toestel op I staat.

Kwaliteit van het signaal (Link Quality)Link Quality (kwaliteit van het signaal)

Duidt aan of de Wi-Fi Bridge werkt als ontvanger. De kleur toont de kwaliteit van het uitgezonden signaal tussen de 2 toestellen (d.w.z. de ontvanger en de zender):

  • Perfect signaal (groen licht)Groen = perfect signaal.
  • Correct signaal (geel licht)Geel = goed signaal. Met een bijkomende Wi-Fi Bridge kan de kwaliteit verslechteren.
  • Slecht signaal (rood licht)Rood = zwak signaal. De kwaliteit kan verbeteren door de Wi-Fi Bridge te verplaatsten tot de Link Quality led groen of geel wordt. We raden je aan hem in de hoogte te plaatsen, op een goed verluchte plaats, niet in een kast.

Als het lampje Link Quality  uit is, moet je Wi-Fi Bridge opnieuw worden gesynchroniseerd met de b-box-modem.

  1. Ontkoppel de Ethernet-kabel die de Wi-Fi Bridge verbindt met je decoder (als deze niet in dezelfde kamer is als je b-box modem).
  2. Koppel de Wi-Fi Bridge los en sluit deze aan in dezelfde kamer als je b-box modem. Het Power-lampje gaat aan.
  3. Druk op de WPS-knop  op je b-box-modem gedurende 2 seconden en druk vervolgens gedurende 2 seconden op de WPS-knop op de Wi-Fi Bridge. Het Link quality lampje gaat aan.
  4. Koppel de Wi-Fi Bridge los en sluit deze aan in de buurt van je decoder. Sluit de Ethernet-kabel tussen je decoder en je Wi-Fi Bridge opnieuw.
  5. Herstart je decoder.

Toegangspunt (Access Point)Access Point (toegangspunt)

Dit controlelampje wordt niet gebruikt als je de Wi-Fi Bridge gebruikt met een b-box 3-modem. Heb je een ander type modem? Het geeft aan of de Wi-Fi Bridge werkt als zender. Als het lampje Access Point knippert, betekent dit dat het toegangspunt aan het initialiseren is. Dat kan tot een minuut duren.

Draadloos (wireless)Wireless (draadloos)

Dit lampje geeft een draadloze verbinding aan. Als het lampje Wireless knippert, betekent dit dat de draadloze verbinding gebruikt wordt. Is dat niet zo? Check of wificontrolelampje van je modem brandt. Is dat niet zo, houd dan de knop onder het wificontrolelampje van je modem twee seconden ingedrukt.

WPSWPS (Wi-Fi Protected Setup)

Dit controlelampje geeft aan hoe het staat met de synchronisatie tussen de zender (b-box 3 modem of Wi-Fi Bridge zender) en de Wi-Fi Bridge. Normaal brandt dit controlelampje niet. Als je de Wi-Fi Bridge en de zender wilt synchroniseren of hersynchroniseren, druk dan op de WPS-knop van de Wi-Fi Bridge en binnen twee minuten op die van de zender. De WPS-controlelampjes zullen ongeveer twee minuten knipperen en dan uitgaan. De synchronisatie is dan afgelopen.

Heb je een vraag?

Stel ze aan een van onze medewerkers. Maak een keuze:

Hulp nodig?