Controlelampjes op je Wi-Fi Booster

Werkt je Wi-Fi Booster correct? Check de controlelampjes om het zeker te weten.

Smart Entreprise

Power LED Power 

Dit controlelampje geeft aan of de Wi-Fi Booster aanstaat. Is dat niet zo, check dan of de voedingskabel goed aangesloten is en de schakelaar achteraan het toestel op I staat.

Link quality LED Link Quality 

Als de schakelaar op de achterkant van de Wi-Fi Booster op Access Point staat of als de Wi-Fi Booster via een ethernetkabel met de b-box is verbonden, moet dit controlelampje uit zijn.

Als de schakelaar op de achterkant van de Wi-Fi Booster op Auto, Repeater of Station staat, moet dit controlelampje branden. Het geeft aan of de Wi-Fi Booster is verbonden met de modem via wi-fi:

  •  Témoin lumineux Signal parfait (lumière verte) Groen = perfect signaal.
  • Témoin lumineux Signal correct (lumière jaune) Geel = acceptabel signaal.
  • Témoin lumineux Signal de mauvaise qualité (lumière rouge) Rood = zwak signaal. Het toestel moet worden verplaatst of er moet een tweede toestel worden gebruikt om het signaal te versterken. Wij raden je aan de Wi-Fi Booster op een hoge plaats te plaatsen die goed geventileerd is. Plaats het toestel zeker niet in een kast.
  • Controlelampje uit = geen signaal. Je Wi-Fi Booster is te ver weg of erg gestoord door zijn binnen- (bijv. door andere toestellen) of buitenomgeving. In dit geval raden wij je aan om de b-box opnieuw op te starten en daarna de Wi-Fi Booster. Werkt het nog steeds niet? Breng de Wi-Fi Booster dichter bij de b-box.

Access Point LED Access Point 

Als de schakelaar op de achterkant van de Wi-Fi Booster op Station staat, moet dit controlelampje uit zijn.

Als de schakelaar op de achterkant van de Wi-Fi Booster is ingesteld op Auto, Access Point of Repeater, moet dit controlelampje branden. Brandt dit niet? Wij raden je aan de installatie en synchronisatie van de Wi-Fi Booster opnieuw te starten.

WPS LED WPS 

Dit controlelampje geeft aan hoe het staat met de synchronisatie tussen de b-box 3 en de Wi-Fi Booster. Normaal brandt dit controlelampje niet. Als je de Wi-Fi Booster en de b-box 3 wilt synchroniseren of hersynchroniseren, druk dan op de WPS-knop van de b-box 3 en binnen twee minuten op die van de Wi-Fi Booster. De WPS-controlelampjes zullen ongeveer twee minuten knipperen en dan uitgaan. De synchronisatie is dan afgelopen.

Brandt het lampje rood? De Wi-Fi Booster is te ver van de b-box verwijderd bij het synchroniseren. Breng ze dichter bij elkaar en start de synchronisatie opnieuw.

Wi-Fi 2.4 WI-Fi 5Wi-Fi

Lampjes 2.4 of 5 zullen oplichten:

  • permanent wanneer een toestel is verbonden met de wifi van de Wi-Fi Booster.
  • knippert wanneer een toestel de wifi van de Wi-Fi Booster gebruikt.

Afhankelijk van de toestellen (GSM, computer, enz.) zal de indicator 2.4 of 5 oplichten.

Dit lampje blijft uit wanneer je in de buurt van de Wi-Fi Booster met je toestel bent? Je toestel bleef waarschijnlijk verbonden met de wi-fi van de b-box. Wij raden je aan dat je wi-fi op je toestel deactiveert en vervolgens weer activeert. Je toestel moet dan verbinding maken met de wifi van de Wi-Fi Booster en een van de 2.4 of 5 lampjes moet gaan branden.

Heb je een vraag?

Stel ze aan een van onze medewerkers. Maak een keuze: