Opnameconflicten oplossen

Het programmeren van een opname kan conflicten opleveren met andere geplande opnames. Conflicten kunnen zich enkel voordoen als je ervoor kiest om een opname onbeperkt te bewaren i.p.v. 60 dagen of als je 'Conflicten automatisch oplossen' deactiveert.

Afhankelijk van je televisiemenu, zijn er verschillende manieren om conflictopnames op te lossen. Klik op je menu en volg de stappen.


Nieuwe TV menu

Nieuwe TV menu

Conflictopnames automatisch oplossen

Deze functie is standaard geactiveerd. Zolang je deze functie niet deactiveert, zul je geen opnameconflicten hebben (tenzij je ervoor kiest om een opname onbeperkt te bewaren i.p.v. 60 dagen).

Wil je niet dat conflictopnames automatisch worden opgelost?

  1. Klik op de Menu toets
  2. Kies Opnames > Opname-instellingen.
  3. Kies Conflicten > Manueel oplossen.

Conflictopnames manueel oplossen

Krijg je een conflictmelding bij het plannen van een opname?

  1. Kies welke opname je wenst te behouden.
  2. Klik op OK om je keuze te bevestigen.

Je kunt het conflict ook op een later tijdstip oplossen. Klik op de PVR-toets en selecteer Conflicten.

Maak je geen keuze, dan blijft het conflict onopgelost en word je laatst geprogrammeerde opname geannuleerd.


TV menu

TV menu

Conflictopnames automatisch oplossen

Deze functie is standaard geactiveerd. Zolang je deze functie niet deactiveert, zul je geen opnameconflicten hebben (tenzij je ervoor kiest om een opname onbeperkt te bewaren i.p.v. 60 dagen).

Wil je niet dat conflictopnames automatisch worden opgelost?

  1. Klik op de Menu toets
  2. Kies Instellingen > Mijn voorkeur > Opnames > Conflict oplosse.
  3. Kies Manueel.

Conflictopnames manueel oplossen

Krijg je een conflictmelding bij het plannen van een opname?

  1. Kies welke opname je wenst te behouden (en hoe lang).
  2. Klik op Bevestigen om je keuze te bevestigen.

Je kunt het conflict ook op een later tijdstip oplossen. Klik op de PVR-toets en selecteer Planning > Conflicten.

Maak je geen keuze, dan blijft het conflict onopgelost en word je laatst geprogrammeerde opname geannuleerd.

Heb je een vraag?

Stel ze aan een van onze medewerkers. Maak een keuze:

Hulp nodig?