×
×

Een woordje uitleg bij uw factuur (voor Oct 16)

DO NOT PUBLISH old version of FAQ before October 2016

Hebt u internet, tv, vaste lijn of een Pack?
Sinds oktober 2016 ontvangt u, als privé-klant, een aanrekening. Voordien ontving u een factuur.
Een vraag over een factuur van voor oktober 2016? We geven uitleg bij die facturen.


Factuurgegevens

 1. Meld u aan op proximus.be/mijnfactuur met uw MyProximus-login. Daar kunt u:
 2. Bent u al ingeschreven op MyProximus? Dan vindt u hier uw login (gebruikersnaam).

Factuuroverzicht

 1. Datum van uw factuur: U ontvangt, telkens rond dezelfde dag van de maand, een factuur. De factuurperiode loopt van de eerste tot de laatste dag van de vorige maand.
 2. Abonnementen: Dit is het totaal van alle maandelijkse abonnementsbijdragen voor internet, tv, telefoon, enz. U betaalt die voor de lopende maand. Meer details over abonnementen vindt u op de volgende pagina's van uw factuur.
 3. Verbruik: Dit groepeert de kosten die niet inbegrepen zijn in uw abonnement. Deze worden aangerekend volgens uw persoonlijk verbruik (per minuut, per MB, tv op aanvraag, enz.) van de vorige maand. Meer details over verbruik vindt u op de volgende pagina's van uw factuur.
 4. Eenmalige kosten: Dit zijn kosten die slechts 1 keer worden aangerekend voor een toestel, voor een installatie, een activering, enz.
 5. Diensten geleverd door derden: De verbruikskosten van deze diensten worden rechtstreeks doorgestort aan een externe leverancier. Hebt u bv. een sms-ticket voor bus of tram gekocht of naar een 0900 nummer gebeld, dan vindt u hiervan het totaalbedrag terug.U kunt deze betalende sms'en en speciale nummers, in detail opzoeken, betwisten en blokkeren.
 6. Bedrag incl. btw: Alle bedragen zijn btw inclusief. De detailkosten van uw abonnementen, uw verbruik en (eventuele) eenmalige kosten en diensten geleverd door derden, vindt u terug op de volgende pagina's. Nog meer factuurdetails vindt u op MyProximus.
 7. Totaal te betalen bedrag: Is het totaalbedrag hoger dan u verwachtte toen u het abonnement afsloot? Kijk dan hoeveel uw verbruik was voor de vorige maand. Dit komt immers bij uw abonnementsbedrag.

Betaalgegevens

 1. Betaal het factuurbedrag tijdig en op het juiste bankrekeningnummer. Te laat met betalen? Breng ons hiervan op de hoogte of kies in de toekomst voor domiciliëring.
 2. In sommige gevallen vindt u hier de opsplitsing van uw factuur: bedrag zonder btw, btw-bijdrage en bedrag inclusief btw.

Installatie-adres

 1. Installatie-adres: Het adres of de adressen waar u internet, tv of vaste lijn gebruikt, samen met de bijbehorende telefoonnummers of referentienummers.U kunt online uw verhuis regelen.
 2. Het adres en uw bijbehorende gsm-nummers.

Abonnementen in detail

 1. Abonnementen: Dit is het totaal van alle maandelijkse abonnementsbijdragen voor internet, tv, telefoon, enz. Als u een Pack hebt, is alles gebundeld in 1 bedrag, dat overeenkomt met de som van de productbedragen uit uw Pack. Ook de lager vermelde bijdrage voor de decoder maakt deel uit van uw Pack-prijs.
 2. Overzicht van producten, productnamen en opties die u in uw Pack hebt. Op de laatste pagina van uw factuur en op MyProximus.
 3. Periode: U betaalt de abonnementsbijdrage voor de lopende maand. Als uw abonnement niet in het begin maar in de loop van de maand gestart of geactiveerd is, dan kan deze periode de eerste keer langer of korter zijn dan 1 maand. Voor uw volgende facturen loopt de periode standaard van de eerste tot de laatste dag van de lopende maand.
 4. Prijs/maand: Abonnementsprijs per product per maand.
 5. Bedrag incl. btw: Het abonnementsbedrag voor uw factureringsperiode. Bij de eerste factuur of bij de activering van een nieuw product is dit evenredig met het aantal geactiveerde dagen.
 6. Sommige producten kosten 0,00 euro of worden in mindering gebracht omdat ze inbegrepen zijn in uw Pack of als onderdeel van ander product.
 7. Telefonie (opties): Als u bepaalde opties voor telefoon hebt, vindt u ze in rubriek met die naam terug. Hetzelfde geldt voor opties voor internet en tv. Sommige opties kosten 0,00 euro omdat ze inbegrepen zijn in uw Pack.


Verbruik in detail

 1. Verbruik: Dit groepeert de kosten die niet inbegrepen zijn in uw abonnement. Deze verschillen van maand tot maand, omdat ze berekend worden volgens met uw persoonlijk verbruik (per minuut, per MB, tv op aanvraag, enz.) van de vorige maand.
  U kunt online uw verbruik in detail bekijken. Verbruik van de lopende maand dat nog niet aangerekend is, kunt u online en via de app bekijken.
 2. Aantal: Totaal aantal gesprekken, sms'en, MB aan internetverkeer, tv op aanvraag, enz. van de vorige maand.
  U kunt online uw verbruik in detail bekijken. Verbruik van de lopende maand dat nog niet aangerekend is, kunt u online en via de app bekijken.
 3. Periode: U betaalt het verbruik van de vorige maand. Als uw abonnement niet in het begin maar in de loop van die maand gestart of geactiveerd is, dan kan deze periode bij uitzondering korter zijn dan 1 maand. Voor uw volgende facturen loopt de periode standaard van de eerste tot de laatste dag van de vorige maand.
 4. Totale duur: Uw totaal persoonlijk verbruik (in minuten) van de vorige maand.
 5. Bedrag incl. btw: Het bedrag voor uw verbruik van de vorige maand. U kunt uw verbruik beperken:

Eenmalige kosten en totaal

 1. Eenmalige kosten: Dit zijn kosten die slechts 1 keer worden aangerekend voor een toestel (gsm, modem, decoder), voor een installatie, voor een activering, voor administratiekosten bij verhuizing, enz.
 2. Totaal van alle rubrieken: Totaalbedrag van de factuur. Dit is de som van alle kosten voor Proximus: abonnementen, uw verbruik, (indien van toepassing) uw eenmalige kosten. Als u het niet eens bent met een bepaald bedrag, kunt u dit betwisten.

Informatieluik

 1. Informatie over uw tarieven: Lees in detail wat de productnamen van uw internet, tv, telefoon, enz. inhouden en aan welke lijn ze toegekend zijn.
   
 2. Vastinternetverbruik: Dit geeft aan hoeveel MB u de vorige maand verbruikt hebt voor uw verbinding(en) voor vast internet. Ga na wat u kunt doen als u uw downloadvolume overschrijdt.
 3. Uw getrouwheidsprogramma: Informatie over het getrouwheidsprogramma Premium Club. Nog niet geregistreerd? Meer info op proximus.be/premiumclub.
 4. Uw contracten van bepaalde duur: Als u met uw abonnement of met uw Pack een gsm, tablet of tv kreeg aan voordelige voorwaarden, staat hier informatie over het contract voor dit toestel. U kunt dit contract wijzigen of stopzetten.

Diensten geleverd door derden

 1. Diensten geleverd door derden: De verbruikskosten van deze diensten worden rechtstreeks doorgestort aan een externe leverancier. Hebt u bv. een sms-ticket voor bus of tram gekocht of naar een 0900 nummer gebeld, dan vindt u hiervan een overzicht terug.U kunt deze betalende sms'en en speciale nummers, in detail opzoeken, betwisten en blokkeren.

Als u nog andere vragen over uw factuur hebt, kijk dan hier de antwoorden na.

Heeft deze info u geholpen?

Dank u

Heb je een vraag?

Stel ze aan een van onze medewerkers. Maak een keuze:

Hulp nodig?