×
×

Toelichting bij uw gsm-factuur

U hebt een factuur met enkel gsm-nummers? We geven uitleg bij de posten zoals ze voorkomen op uw maandelijkse factuur.
Bent u al overgeschakeld naar de nieuwe lay-out (zonder rood overschrijvingsformulier)? Lees dan de toelichting bij uw aanrekening (privé-klant) of de toelichting bij uw factuur (professionele klant).


Factuurgegevens

Address heading
factuurgegevens
 1. Klantenrekening: Dit is uw klantnummer. U kunt dit, samen met uw gsm-nummer, gebruiken als u de klantendienst contacteert.
 2. Datum van uw factuur: U ontvangt, telkens rond dezelfde dag van de maand, een factuur. Deze bevat de bijdrage voor uw abonnementen van de afgelopen 30 dagen en de eventuele bijkomende verbruikskosten van de afgelopen 30 dagen.
 3. Klantenadres: Dit is het adres waar u gedomicilieerd bent.
 4. Factuuradres: Dit is het adres waarop u de factuur wilt ontvangen.

Uw factuur online

Via MyProximus (web en app) kunt u uw factuur online raadplegen, maar ook uw verbruik raadplegen, gsm-opties beheren … Klik op proximus.be/mijnfactuur.

Al ingeschreven op MyProximus? Dan kunt u:

Nog niet ingeschreven op MyProximus? Registeer u met uw gsm-nummer.

Wilt u, in afwachting van uw volgende factuur, uw lopend verbruik nakijken?
Download de app van MyProximus en check of uw verbruik correct is.


Overzicht van uw factuur

Overview
samenvatting factuur
 1. Factuurperiode: U wordt telkens gefactureerd voor een periode van 1 maand (gemiddeld 30 dagen). De begin-en einddatum van deze periode staat hier vermeld.
 2. Andere kosten: Dit zijn kosten die slechts 1 keer worden aangerekend voor een reactivering of bij een aanmaning wanneer u uw factuur te laat betaald hebt.
 3. Abonnementen: Dit is het totaal van alle abonnementsbijdragen (gsm, tablet) voor de afgelopen factuurperiode.
  • Meer details over uw abonnementen en opties? Bekijk de volgende pagina's van uw factuur of bekijk meer details over uw factuur in MyProximus.
 4. Gebruik: Hebt u in de afgelopen factuurperiode meer gebeld, ge-sms’t of gesurft dan inbegrepen in uw bundel(s), vindt u hiervan het totale bedrag. Dit bedrag verschilt elke maand, omdat het samenhangt met uw persoonlijk verbruik (per minuut, per MB, enz.).
  • Weten wanneer u gesurft hebt en naar wie u gebeld hebt? En voor hoeveel? In MyProximus kunt u uw telefoonverkeer en uw facturen in detail raadplegen.
 5. Mobiele betalingen: Hebt u gebruik gemaakt van sms-parkeren of televoting, dan vindt u hiervan het totaalbedrag terug. De kost van deze diensten wordt rechtstreeks doorgestort aan de betrokken externe leverancier.
 6. Totaal te betalen bedrag:
  • Alle bedragen worden eerst getoond zonder btw. De btw vindt u apart terug.
   Uitzondering: reactiverings- en aanmaningskosten (geen btw verschuldigd) en mobiele betalingen (btw inclusief).
  • Is het totaalbedrag hoger dan u verwachtte toen u het abonnement afsloot? Bekijk alle onderdelen van uw factuur: misschien hebt u meer verbruikt dan uw bundel, misschien zijn er eenmalige kosten of mobiele betalingen.
 7. Vervaldatum:

Anderen kosten en tegoeden

One time cost
Eenmalige kosten

Andere kosten en tegoeden: Dit zijn kosten die slechts 1 keer worden aangerekend voor een reactivering of bij een aanmaning wanneer u uw factuur te laat betaald hebt. Op reactiverings- en aanmaningskosten is er geen btw verschuldigd.


Abonnementen/bundels (in detail)

Subscriptions
abonnement op uw factuur
 1. Abonnementen: Dit is, per gsm-nummer of simkaart, de abonnementsbijdrage voor de afgelopen factuurperiode.
 2. Overzicht van uw producten, productnamen en opties. Op MyProximus vindt u meer toelichting. Sommige producten/diensten zijn gratis (0,00 euro) of worden in mindering gebracht omdat ze inbegrepen zijn in uw abonnement of bundel.
 3. Prijzen in euro zonder btw: Het abonnementsbedrag voor uw factuurperiode. Schakelt u over van een Pay&Go-kaart naar een abonnement, wordt uw resterend Pay&Go-krediet automatisch in mindering gebracht op uw eerste factuur.

Verbruik in detail

Usage
verbruik op uw factuur
 1. Verbruik: Dit groepeert het verbruik (gesprekken, sms’en, surfdata) voor de afgelopen factuurperiode.
 2. Internationale gesprekken, sms’en en data (roaming). Dit zijn de inkomende gesprekken in het buitenland, uitgaande sms’en in het buitenland en MB om te surfen via een buitenlands mobiel netwerk. Bekijk, voordat u internationaal belt of surft in het buitenland, de tarieven. In de meeste landen van Europa gelden geen roamingkosten meer.
 3. Meer gebeld, ge-sms’t of gesurft dan inbegrepen in uw bundel(s)? Dan vindt u daarvan telkens het extra bedrag terug.

Hoog verbruik?


Overdracht naar volgende maand

Transfer
Overdracht naar volgende maand

Overdracht naar volgende maand: Overdracht is niet meer van toepassing.


Mobiele betalingen

Mobiele betalingen
mobiele betalingen op uw factuur

Mobiele betalingen en diensten door derden
Hebt u gebruik gemaakt van sms-parkeren of van televoting, dan vindt u hier de bedragen terug. De kost van deze diensten wordt rechtstreeks doorgestort aan de betrokken externe leverancier.

Als u nog andere vragen over uw factuur hebt, kijk dan hier de antwoorden na of contacteer ons.

Heeft deze info u geholpen?

Dank u

Heb je een vraag?

Stel ze aan een van onze medewerkers. Maak een keuze:

Hulp nodig?