Problemen met je telefooncentrale oplossen

Vaak kun je een storing oplossen zonder onze technische dienst te moeten bellen. Vraag toestemming aan je beheerder alvorens je deze controles uitvoert.

Ben je op zoek naar een handleiding of software voor je telefooncentrale of telefoon? Raadpleeg de handleiding voor je telefooncentrale voor programmatiecodes, doorschakelingen, beheerprogramma's enz.

Een algemene storing oplossen

Als je problemen ondervindt met interne of externe communicaties, de wachtmuziek of het antwoordapparaat van je centrale, dan kan een reset een oplossing bieden. Tijdens een reset zullen alle interne en externe communicaties onderbroken worden en zal je systeem onbruikbaar zijn. Dit kan tot 20 minuten duren.

 1. Controleer of het netsnoer van je telefooncentrale goed aangesloten is. Als er geen stroomvoorziening is (230V), sluit het netsnoer dan aan op een ander stopcontact.
 2. Voer een reset uit van je telefooncentrale:
  • Forum 500 en 5000: Ontkoppel de Forum UPS-noodvoeding en haal het netsnoer gedurende enkele seconden uit het stopcontact alvorens alles terug aan te sluiten.
  • Forum 700 et 7000: Schakel het systeem uit door op de ON/OFF knop (rechtsboven op het voorpaneel van de centrale) te drukken tot het POWER lampje rood brandt. Schakel het systeem opnieuw in door op de ON/OFF knop te drukken.

Een probleem met een vast toestel oplossen

Volg deze stappen om je probleem op te lossen:

 1. Koppel de kabels van je toestel los en sluit deze opnieuw aan. Het kan enkele minuten duren tot je toestel herstart is.
 2. Controleer of de kabel van je toestel goed verbonden is met de contactdoos of het wandcontact dat je beheerder hiervoor voorzien heeft.
 3. Sluit je toestel aan met een andere kabel.
 4. Sluit je toestel aan op de contactdoos of het wandcontact van een ander werkend toestel.

Een probleem met een draadloos toestel oplossen

Volg deze stappen om je probleem op te lossen:

 1. Verwijder de batterijen en plaats ze terug in je toestel.
 2. Controleer of de stekker van de lader goed in het stopcontact zit.
 3. Plaats je toestel in de lader en zet het aan. Reageert je toestel niet? Sluit de lader aan op een ander stopcontact en controleer of de batterijen van je toestel voldoende opgeladen zijn.
 4. Test je toestel in de nabijheid van de antennes.

Als je na het uitvoeren van de controles nog problemen ondervindt, contacteer dan je beheerder. Als je beheerder bent, neem dan telefonisch contact op met onze klantendienst.