Ga direct naar de hoofdinhoud

LAN- & firewall-instellingen voor Call Connect

Wanneer u Call Connect bestelt of er wijzigingen gebeuren aan de Call Connect service, uw LAN of firewall, moet u controleren of uw LAN & firewall voldoen aan de vereisten voor Call Connect en uw instellingen aanpassen.

Download de handleiding met de LAN- en firewall-vereisten voor Call Connect, afhankelijk van uw product (Fast Internet (VDSL) of Explore):

Contacteer ons

Onze medewerkers staan klaar om u te helpen!

Contacteer ons