Ga direct naar de hoofdinhoud

Toelichting bij uw factuur

U hebt, als professionele klant, bij Proximus meerdere vaste lijnen, internetabonnementen of telecomoplossingen?

Bij ontvangst van uw factuur, kunt u 3 soorten documenten krijgen:

 • de factuur, met uw abonnementen en het verbruik van uw diensten. Deze sturen we elke maand.
 • een creditnota. Deze sturen we enkel indien u recht hebt op een bedrag in uw voordeel.
 • een aanrekening van diensten geleverd door derden. Deze sturen we als u bv. een betaalnummer gebeld hebt of een parkeerplaats via sms betaald hebt.

U vindt elk van deze documenten apart terug in Billing Manager. Ontvangt u facturen per post, dan vindt u vooraan een overzichtstabel.

Kies voor welk van deze documenten u toelichting wilt. We tonen telkens een voorbeeld.

Factuur

Uw factuur bestaat uit drie grote delen:

 1. De coverpagina is de officiële factuur en bevat het te betalen bedrag en alle betaalgegevens.
 2. Het overzicht van uw factuur toont een opsplitsing per dienst (telefonie, internet, …) en, wanneer van toepassing, per adres.
 3. Het detail van uw factuur toont nog uw producten in detail, daarbij telkens abonnement en verbruik.

We geven uitleg bij de posten zoals ze voorkomen op uw factuur.


Factuurgegevens

adresgegevens van een factuur
adresgegevens van een factuur
 1. Uw klantadres is het officiële adres van uw bedrijf.
 2. Naar uw factuuradres sturen we uw factuur.
  Wilt u een elektronische factuur (via e-mail, Zoomit, Basware, ...)? Maak een ticket aan of contacteer ons.
  Uw factuur op een ander adres? Of verhuist u uw activiteiten? Neem contact met ons op.
 3. Overeenkomst: Krijgt u verschillende facturen? Dan wijst ‘overeenkomst’ op een bepaald deel van uw producten en diensten. Toch liever één factuur? Met de vernieuwde, overzichtelijke lay-out is dat het overwegen waard!
 4. Referentie: Wilt u een persoonlijke referentie (een PO-nummer, een projectnaam, …) op uw factuur? Uw contactpersoon maakt voor uw volgende factuur een referentie op maat aan.

Factuurbedrag

bedrag van een factuur
bedrag van een factuur
 1. Datum van uw factuur
  U ontvangt, telkens rond dezelfde dag van de maand, een factuur.
 2. Totaal excl. btw
  Dit is het bedrag, exclusief btw, voor al uw Proximus-diensten. Dit bedrag vindt u ook bovenaan het Overzicht van uw factuur en bovenaan het Detail van uw factuur, waarna het gegroepeerd wordt per dienst (telefonie, internet, enz.), respectievelijk gedetailleerd per product en nummer, met verbruiksdetails.
  De btw-berekening wordt gemaakt met 4 cijfers na de komma, maar op de factuur worden het basisbedrag en de btw apart afgerond tot 2 cijfers na de komma en nadien opgeteld. Dit resulteert soms in een schijnbare telfout van 1 cent in het totaalbedrag inclusief btw
  .
 3. Btw
  Dit is het totaal van de verschuldigde btw, in de meeste gevallen 21%. Wanneer een ander btw-tarief geldt, verklaart een code, bv. (9), de afwijking. In de rechterkolom in Detail van uw factuur wordt, waar nodig, deze code herhaald.
 4. Totaal te betalen
  Dit is het bedrag, inclusief btw, dat u verschuldigd bent.

Uw factuur online?

logingegevens van een factuur
logingegevens van een factuur
 1. Meld u aan op myproximus.be met uw gebruikersnaam. Daar kunt u raadplegen:
 2. Bent u al ingeschreven op MyProximus?
  Dan vindt u hier uw login (gebruikersnaam).
  • Meerdere gebruikersnamen voor MyProximus in uw bedrijf? We vermelden enkel de eerste.
  • Een extra gebruikersnaam nodig? Registreer u aan de hand van uw klantnummer, activeringscode en factuurdatum.
  • Een extra gebruikersnaam nodig voor MyProximus Office, MyProximus Mobile of MyProximus ICT? Lees hoe u een extra account kunt registreren voor MyProximus.
  • Wachtwoord vergeten? Stel een nieuw wachtwoord in.
 3. Nog niet ingeschreven op MyProximus?
  • Registreer u aan de hand van uw klantnummer, activeringscode en factuurdatum.
  • Wilt u toegang tot MyProximus Office, MyProximus Mobile of MyProximus ICT? Lees hoe u zich kunt inschrijven voor MyProximus.
  • U kunt meerdere mensen in uw organisatie toegang geven.

Betaalgegevens

Betaalgegevens van een factuur
Betaalgegevens van een factuur
 1. Betaal het factuurbedrag tijdig of kies voor domiciliëring.
  Wanneer er "Uw financiële instelling wordt verzocht om dit bedrag ..." staat, hebt u al een domiciliering en wordt uw factuur automatisch betaald.

Uw contactpersoon

overzicht contactpersonen
overzicht contactpersonen
 1. Een administratieve vraag? Een technische vraag?
  Een commerciële vraag over uw bedrijfsoplossingen? U hebt het juiste telefoonnummer en e-mailadres altijd bij de hand.

Overzicht van uw factuur

Overzicht van een factuur
Overzicht van een factuur
 1. Overzicht van uw factuur
  Alle bedragen zijn exclusief btw, maar met inbegrip van kortingen.
  • Bovenaan het overzicht vindt u het totaal éénmalige kosten, het totaal abonnementen (lopende maand) en het totaal verbruik (afgelopen maand) voor de hele factuur.
  • Rechtsboven staat het totaalbedrag.
  • Van boven naar beneden wordt dit opgesplitst in verschillende posten, geordend per type dienst en per adres.
 2. Verwijzing naar pagina
  Raadpleeg voor elke dienst de corresponderende pagina met telkens een Detail van uw factuur, opgesplitst per product.
 3. Algemene diensten
  Dit zijn diensten op klantniveau die niet verbonden zijn aan 1 van uw installatie-adressen: tariefplannen, Explore-oplossingen, huurlijnen, Cloud, Machine-to-Machine, diensten ter beschikking gesteld van de werknemer, enz.
 4. Telefonie-, internet en tv-diensten per adres.
  Per adres (gesorteerd per Belgisch postnummer, vervolgens per land) vindt u telkens uw diensten (telefonie, internet, tv, uitrusting, telefooncentrales) terug. Per nummer staat telkens het totaal van de eenmalige kosten, van de abonnementsbijdrage voor de lopende maand en het verbruik van de vorige maand. De rechterkolom geeft het totaal weer.

Detail van uw factuur

Details van een factuur
Details van een factuur
 1. Detail van uw factuur
  Alle bedragen zijn exclusief btw. Ter informatie wordt ook het totaal van de verrekende kortingen vermeld.
  • Rechtsboven staat het totaalbedrag.
  • Van boven naar beneden wordt dit opgesplitst in verschillende posten, geordend per type dienst en per adres.
 2. Algemene diensten
  Van diensten op klantniveau die niet verbonden zijn aan 1 van uw installatie-adressen (vb. tariefplannen, Explore-oplossingen, huurlijnen, Cloud, Machine-to-Machine, Diensten ter beschikking gesteld van de werknemer, enz), vindt u hier alle details terug: productnaam, abonnementsbijdrage en de details van het verbruik.
 3. Telefonie-, internet en tv-diensten per adres.
  Per adres (gesorteerd per Belgisch postnummer, vervolgens per land) vindt u uw diensten (telefonie, internet, tv, uitrusting, telefooncentrales) terug. Per nummer vindt u er:
  • Abonnementen: de abonnementsbijdrage per product voor de lopende maand
  • Verbruik: het verbruik van de vorige maand.
 4. Periode of datum
  U betaalt de abonnementsbijdrage voor de lopende maand, maar het verbruik voor de afgelopen maand. Als u bovendien in de afgelopen maand met een nieuw abonnement gestart bent, staat hier de precieze periode dat uw abonnement in die maand actief was.
 5. Aantal of volume:
  Aantal:
  hoeveel producten u hebt, hoe vaak u in de afgelopen maand gebruik gemaakt hebt van uw product of dienst.
  Volume: aanduiding voor hoeveel MB of GB u gesurft hebt.
 6. Duur of eenheidsprijs
  Duur: aanduiding hoe lang u gebeld of gesurft hebt.
  Eenheidsprijs: prijs voor 1 abonnement, product of dienst, zonder korting
 7. Totaal in € excl. btw
  Effectief aangerekend bedrag voor die maand zonder btw: het aantal dagen maal de eenheidsprijs. Soms is dit bedrag 0,00 euro omdat het inbegrepen is in uw abonnement. In bepaalde gevallen wordt u een korting toegekend.
 8. Btw %
  Het aangewende btw-tarief, in de meeste gevallen 21%. Wanneer een ander btw-tarief geldt, staat hier het afwijkende percentage. De code, bv. (9) verwijst naar de uitleg op het eerste blad van uw factuur.

Nog meer details over uw verbruik?

Creditnota

diensten door derden op een factuur
voorbeeld van een creditnota

Is er een rechtzetting van een voorgaande factuur gebeurd? Dan hebt u een bedrag in uw voordeel.
U ontvangt hierover een creditnota.  Uw tegoed wordt automatisch in mindering gebracht bij uw bestaande factuur of wordt apart terugbetaald.
Hebt u een vraag over de creditnota? Maak een ticket aan of contacteer ons.

Diensten geleverd door derden

Aanrekening diensten door derden

diensten door derden op een aanrekening
diensten door derden op een aanrekening

 • Heeft een medewerker bv. een parkeerticket via sms of app gekocht, een sms-ticket voor bus of tram betaald of naar een 0900-nummer gebeld, dan vindt u hiervan het totaalbedrag terug.
 • Het document dat u van ons ontvangt is geen factuur maar een aanrekening, omdat Proximus enkel doorgeefluik is van de diensten en van de bijbehorende vergoeding. Dit betekent dat u deze afzonderlijk moet betalen aan Proximus, die het doorstort aan de leverancier.
 • Een gedetailleerd overzicht van deze diensten vindt u op de detailpagina terug

Detail: diensten geleverd door derden

diensten door derden: detail
diensten door derden: detail
 1. Diensten geleverd door derden
  Hebt u bv. een sms-ticket voor bus of tram gekocht of naar een 0900-nummer gebeld, dan ontvangt u het detailbedrag per leverancier, altijd inclusief btw.
  • De kost van deze diensten wordt rechtstreeks doorgestort aan de betrokken externe leverancier.
  • Hebt u hiervan een aparte factuur (met btw-details) nodig, of hebt u meer informatie nodig over deze aankopen/diensten, neem dan contact op met de externe leveranciers.
  • Wilt u een bedrag betwisten, contacteer dan de externe leverancier. Enkel hij beschikt over alle nodige informatie en enkel hij kan een credit nota opmaken.
  • Wilt u bepaalde betaalnummers, betaalsms’en of mobiele betalingen beperken of blokkeren voor uw medewerkers, maak een ticket aan of neem dan contact op.

Als u nog andere vragen over uw factuur hebt, neem dan contact op met uw contactpersoon die u op de eerste pagina van uw factuur vindt.


Heeft deze info u geholpen?

Dank u

Contacteer ons

Onze medewerkers staan klaar om u te helpen!

Contacteer ons