Toelichting bij je factuur van je vaste lijnen

Je hebt, als professionele klant, bij Proximus meerdere vaste lijnen, internetabonnementen of telecomoplossingen? We geven je hieronder meer uitleg.
Heb je (ook) een factuur met enkel mobiele nummers? Raadpleeg in dat geval onze uitleg over die factuur.

Bij ontvangst van je factuur, kun je 3 soorten documenten krijgen:

 • de factuur, met je abonnementen en het verbruik van je diensten. Deze sturen we elke maand.
 • een creditnota. Deze sturen we enkel indien je recht hebt op een bedrag in je voordeel.
 • een aanrekening van diensten geleverd door derden. Deze sturen we als je bv. een betaalnummer gebeld hebt of een parkeerplaats via sms betaald hebt.

Je vindt elk van deze documenten apart terug in Billing Manager. Ontvang je facturen per post, dan vind je vooraan een overzichtstabel.

Kies voor welk van deze documenten je toelichting wilt. We tonen telkens een voorbeeld.

Factuur

Je factuur bestaat uit drie grote delen:

 1. De coverpagina is de officiële factuur en bevat het te betalen bedrag en alle betaalgegevens.
 2. Het overzicht van je factuur toont een opsplitsing per dienst (telefonie, internet, …) en, wanneer van toepassing, per adres.
 3. Het detail van je factuur toont nog je producten in detail, daarbij telkens abonnement en verbruik.

We geven uitleg bij de posten zoals ze voorkomen op je factuur.


Factuurgegevens

adresgegevens van een factuur
adresgegevens van een factuur
 1. Je klantadres is het officiële adres van je bedrijf.
 2. Naar je factuuradres sturen we je factuur.
  Wil je een elektronische factuur (via e-mail, Zoomit, Basware, ...)? Maak een ticket aan of contacteer ons.
  Je factuur op een ander adres? Of verhuis je je activiteiten? Neem contact met ons op.
 3. Overeenkomst: Krijg je verschillende facturen? Dan wijst ‘overeenkomst’ op een bepaald deel van je producten en diensten. Toch liever één factuur? Met de vernieuwde, overzichtelijke lay-out is dat het overwegen waard!
 4. Referentie: Wil je een persoonlijke referentie (een PO-nummer, een projectnaam, …) op je factuur? Je contactpersoon maakt voor je volgende factuur een referentie op maat aan.

Factuurbedrag

bedrag van een factuur
bedrag van een factuur
 1. Datum van je factuur
  Je ontvangt, telkens rond dezelfde dag van de maand, een factuur.
 2. Totaal excl. btw
  Dit is het bedrag, exclusief btw, voor al je Proximus-diensten. Dit bedrag vind je ook bovenaan het Overzicht van je factuur en bovenaan het Detail van je factuur, waarna het gegroepeerd wordt per dienst (telefonie, internet, enz.), respectievelijk gedetailleerd per product en nummer, met verbruiksdetails.
  De btw-berekening wordt gemaakt met 4 cijfers na de komma, maar op de factuur worden het basisbedrag en de btw apart afgerond tot 2 cijfers na de komma en nadien opgeteld. Dit resulteert soms in een schijnbare telfout van 1 cent in het totaalbedrag inclusief btw
  .
 3. Btw
  Dit is het totaal van de verschuldigde btw, in de meeste gevallen 21%. Wanneer een ander btw-tarief geldt, verklaart een code, bv. (9), de afwijking. In de rechterkolom in Detail van je factuur wordt, waar nodig, deze code herhaald.
 4. Totaal te betalen
  Dit is het bedrag, inclusief btw, dat je verschuldigd bent.

Je factuur online?

logingegevens van een factuur
logingegevens van een factuur
 1. Meld je aan op myproximus.be met je gebruikersnaam. Daar kun je raadplegen:
 2. Ben je al ingeschreven op MyProximus?
  Dan vind je hier je login (gebruikersnaam).
  • Meerdere gebruikersnamen voor MyProximus in je bedrijf? We vermelden enkel de eerste.
  • Een extra gebruikersnaam nodig? Registreer je aan de hand van je klantnummer, activeringscode en factuurdatum.
  • Een extra gebruikersnaam nodig voor MyProximus Office, MyProximus Mobile of MyProximus ICT? Lees hoe je een extra account kunt registreren voor MyProximus.
  • Wachtwoord vergeten? Stel een nieuw wachtwoord in.
 3. Nog niet ingeschreven op MyProximus?
  • Registreer je aan de hand van je klantnummer, activeringscode en factuurdatum.
  • Wil je toegang tot MyProximus Office, MyProximus Mobile of MyProximus ICT? Lees hoe je je kunt inschrijven voor MyProximus.
  • Je kunt meerdere mensen in je organisatie toegang geven.

Betaalgegevens

Betaalgegevens van een factuur
Betaalgegevens van een factuur
 1. Betaal het factuurbedrag tijdig of kies voor domiciliëring.
  Wanneer er "Je financiële instelling wordt verzocht om dit bedrag ..." staat, heb je al een domiciliering en word je factuur automatisch betaald.

Je contactpersoon

overzicht contactpersonen
overzicht contactpersonen
 1. Een administratieve vraag? Een technische vraag?
  Een commerciële vraag over je bedrijfsoplossingen? Je hebt het juiste telefoonnummer en e-mailadres altijd bij de hand.

Overzicht van je factuur

Overzicht van een factuur
Overzicht van een factuur
 1. Overzicht van je factuur
  Alle bedragen zijn exclusief btw, maar met inbegrip van kortingen.
  • Bovenaan het overzicht vind je het totaal éénmalige kosten, het totaal abonnementen (lopende maand) en het totaal verbruik (afgelopen maand) voor de hele factuur.
  • Rechtsboven staat het totaalbedrag.
  • Van boven naar beneden wordt dit opgesplitst in verschillende posten, geordend per type dienst en per adres.
 2. Verwijzing naar pagina
  Raadpleeg voor elke dienst de corresponderende pagina met telkens een Detail van je factuur, opgesplitst per product.
 3. Algemene diensten
  Dit zijn diensten op klantniveau die niet verbonden zijn aan 1 van je installatie-adressen: tariefplannen, Explore-oplossingen, huurlijnen, Cloud, Machine-to-Machine, diensten ter beschikking gesteld van de werknemer, enz.
 4. Telefonie-, internet en tv-diensten per adres.
  Per adres (gesorteerd per Belgisch postnummer, vervolgens per land) vind je telkens je diensten (telefonie, internet, tv, uitrusting, telefooncentrales) terug. Per nummer staat telkens het totaal van de eenmalige kosten, van de abonnementsbijdrage voor de lopende maand en het verbruik van de vorige maand. De rechterkolom geeft het totaal weer.

Detail van je factuur

Details van een factuur
Details van een factuur
 1. Detail van je factuur
  Alle bedragen zijn exclusief btw. Ter informatie wordt ook het totaal van de verrekende kortingen vermeld.
  • Rechtsboven staat het totaalbedrag.
  • Van boven naar beneden wordt dit opgesplitst in verschillende posten, geordend per type dienst en per adres.
 2. Algemene diensten
  Van diensten op klantniveau die niet verbonden zijn aan 1 van je installatie-adressen (vb. tariefplannen, Explore-oplossingen, huurlijnen, Cloud, Machine-to-Machine, Diensten ter beschikking gesteld van de werknemer, enz), vind je hier alle details terug: productnaam, abonnementsbijdrage en de details van het verbruik.
 3. Telefonie-, internet en tv-diensten per adres.
  Per adres (gesorteerd per Belgisch postnummer, vervolgens per land) vind je je diensten (telefonie, internet, tv, uitrusting, telefooncentrales) terug. Per nummer vind je er:
  • Abonnementen: de abonnementsbijdrage per product voor de lopende maand
  • Verbruik: het verbruik van de vorige maand.
 4. Periode of datum
  Je betaalt de abonnementsbijdrage voor de lopende maand, maar het verbruik voor de afgelopen maand. Als je bovendien in de afgelopen maand met een nieuw abonnement gestart bent, staat hier de precieze periode dat je abonnement in die maand actief was.
 5. Aantal of volume:
  Aantal:
  hoeveel producten je hebt, hoe vaak je in de afgelopen maand gebruik gemaakt hebt van je product of dienst.
  Volume: aanduiding voor hoeveel MB of GB je gesurft hebt.
 6. Duur of eenheidsprijs
  Duur: aanduiding hoe lang je gebeld of gesurft hebt.
  Eenheidsprijs: prijs voor 1 abonnement, product of dienst, zonder korting
 7. Totaal in € excl. btw
  Effectief aangerekend bedrag voor die maand zonder btw: het aantal dagen maal de eenheidsprijs. Soms is dit bedrag 0,00 euro omdat het inbegrepen is in je abonnement. In bepaalde gevallen word je een korting toegekend.
 8. Btw %
  Het aangewende btw-tarief, in de meeste gevallen 21%. Wanneer een ander btw-tarief geldt, staat hier het afwijkende percentage. De code, bv. (9) verwijst naar de uitleg op het eerste blad van je factuur.

Nog meer details over je verbruik?

Creditnota

diensten door derden op een factuur
voorbeeld van een creditnota

Is er een rechtzetting van een voorgaande factuur gebeurd? Dan heb je een bedrag in je voordeel.
Je ontvangt hierover een creditnota.  Je tegoed wordt automatisch in mindering gebracht bij je bestaande factuur of wordt apart terugbetaald.
Heb je een vraag over de creditnota? Maak een ticket aan of contacteer ons.

Diensten geleverd door derden

Aanrekening diensten door derden

diensten door derden op een aanrekening
diensten door derden op een aanrekening

 • Heeft een medewerker bv. een parkeerticket via sms of app gekocht, een sms-ticket voor bus of tram betaald of naar een 0900-nummer gebeld, dan vind je hiervan het totaalbedrag terug.
 • Het document dat je van ons ontvangt is geen factuur maar een aanrekening, omdat Proximus enkel doorgeefluik is van de diensten en van de bijbehorende vergoeding. Dit betekent dat je deze afzonderlijk moet betalen aan Proximus, die het doorstort aan de leverancier.
 • Een gedetailleerd overzicht van deze diensten vind je op de detailpagina terug

Detail: diensten geleverd door derden

diensten door derden: detail
diensten door derden: detail
 1. Diensten geleverd door derden
  Heb je bv. een sms-ticket voor bus of tram gekocht of naar een 0900-nummer gebeld, dan ontvang je het detailbedrag per leverancier, altijd inclusief btw.
  • De kost van deze diensten wordt rechtstreeks doorgestort aan de betrokken externe leverancier.
  • Heb je hiervan een aparte factuur (met btw-details) nodig, of heb je meer informatie nodig over deze aankopen/diensten, neem dan contact op met de externe leveranciers.
  • Wil je een bedrag betwisten, contacteer dan de externe leverancier. Enkel hij beschikt over alle nodige informatie en enkel hij kan een credit nota opmaken.
  • Wil je bepaalde betaalnummers, betaalsms’en of mobiele betalingen beperken of blokkeren voor je medewerkers, maak een ticket aan of neem dan contact op.

Als je nog andere vragen over je factuur hebt, neem dan contact op met je contactpersoon die je op de eerste pagina van je factuur vindt.