Volg de instructies

  1. Check of de schakelaar aan de achterkant van je Wi-Fi Bridge op 'Auto' Wi-Fi Bridge auto knop staat.
  2. Steek de Wi-Fi Bridge in een stopcontact in de buurt van de b-box/Internet Box. 
  3. Zet je Wi-Fi Bridge aan met de knop Power aan de achterkant. Het lampje Power gaat branden.
  4. Druk 2 seconden op de WPS-knop  van je b-box/Internet Box.
  5.  Druk, binnen de 2 minuten, gedurende 2 seconden op de WPS-knop Wi-Fi Bridge WPS knop van je Wi-Fi Bridge. Eerst knipperen de WPS-lampjes van de b-box 3 en van de Wi-Fi Bridge, daarna kleurt het WPS-lampje van de Wi-Fi Bridge continu groen. De lampjes wireless en linq quality van de Wi-Fi Bridge gaan branden: een teken dat je TV Box de gegevens van de b-box/Internet Box ontvangt zoals het hoort.
  6. Haal je Wi-Fi Bridge uit het stopcontact en sluit deze weer aan in de buurt van je TV Box. 
  7. Sluit je Wi-Fi Bridge aan met de ethernetkabel op je TV Box.

Heb je meer dan één TV Box, installeer dan een Wi-Fi Bridge per TV Box zoals hierboven beschreven.

Is je probleem opgelost?


Nee, ik heb meer hulp nodig
Ja, bedankt!