Veiligheid Zuidstation - Sint-Gillis verlengt alcoholverbod

Nieuws | Zoals voorzien in het recente actieplan om de veiligheid in en rondom Brussel-Zuid te versterken heeft burgemeester Jean Spinette van Sint-Gillis de ordonnantie die de consumptie van alcohol verbiedt met drie maanden verlengd.

Door Belga

Deel dit nieuws

Spinette had in juni een alcoholverbod in het centrum van de gemeente uitgevaardigd. Die maatregel wordt nu verlengd, en uitgebreid naar Brussel-Zuid en omgeving, zoals afgesproken in het actieplan dat de bevoegde overheden eerder deze maand hebben opgemaakt om de veiligheidssituatie in en rondom het treinstation te verbeteren.

Naast een verbod op de consumptie van alcohol in de openbare ruimte geldt in een perimeter rondom het internationale treinstation ook een verplichte sluiting van de horecazaken om 01.00 uur 's nachts.

"Het verbod op de consumptie van alcohol op straat is geen wonderoplossing, maar het draagt bij tot een daling van de overlast en het geweld dat veroorzaakt wordt door excessief alcoholgebruik", zo stelt Spinette.

De PS-burgemeester beklemtoont wel dat sociale assistentie de prioriteit moet blijven. Hij maant de federale regering ook aan om inspanningen te doen voor de opvang van asielzoekers en niet-begeleide minderjarigen en voor "een betere verdeling tussen de gewesten".

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top