Trachte tekent verklaring tegen schade door fast fashion

Nieuws | Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte heeft vrijdag tijdens de ChangeNOW Summit in Parijs samen met burgemeesters van grote Europese metropolen een oproep gedaan aan supranationale organisaties om sterke regelgeving aan te nemen waarbij lokale en ambachtelijke ondernemers van de 'slow fashion' op gelijke voet gesteld worden met multinationals van de 'fast fashion'.

Door Belga

Deel dit nieuws

ChangeNOW is een top in Parijs die politieke en economische beleidsmakers bijeenbrengt om belangrijke vernieuwers op het gebied van duurzaamheid te ontmoeten en beste praktijken uit te wisselen "om de transitie te versnellen, en ze niet op pauze te zetten", luidt het in een mededeling van Trachte.

De textiel- en modesector is momenteel verantwoordelijk voor grote milieuverwoestingen en grove schendingen van de mensenrechten, luidt het. Die fast fashion is ook een echte rem op de ontwikkeling van een lokale en ambachtelijke economie, de slow fashion. Zolang merken van de fast fashion een door een kind in het Zuiden gemaakt T-shirt van drie euro mogen verkopen, zullen ontwerpers en ondernemers van de slow fashion nooit de concurrentie kunnen aangaan.

In het Brussels Gewest worden in het kader van de strategie voor de economische transitie 'Shifting Economy' alle beschikbare economische instrumenten ingezet om ondernemers van de slow fashion te ondersteunen, stelt Trachte in een mededeling.

Op haar initiatief hebben leiders van grote Europese metropolen als Parijs, Dublin of Bologna de 'Slow Fashion Declaration' ondertekend. Daarin worden supranationale organisaties (de Europese Unie, de OESO en de G7) opgeroepen om ambitieuze regelgevingen aan te nemen die de nationale economische grenzen overschrijden en vormgeven aan een mondiaal systeem waarin textielondernemingen verplicht worden om de werknemers en het milieu te respecteren.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top