Aandacht voor zones zonder langdurig werklozen en energieaudit in nieuwe wijkcontracten

Nieuws | Het Brussels Gewest gaat bij de selectie van de 14de reeks wijkconctracten rekening houden met de twee nieuwe doelstellingen: zones zonder langdurig werklozen en een energieaudit. Dat meldt Brussels minister-president Rudi Vervoort dinsdag.

Door Belga

Deel dit nieuws

De duurzame wijkcontracten moeten de meest achtergestelde stedelijke gebieden van het Brussels Gewest versterken om cruciale behoeften te vervullen op het vlak van de creatie of renovatie van woningen, de herwaardering van de openbare ruimte, de creatie van buurtvoorzieningen, de verbetering van het leefmilieu en de sociale cohesie in de wijken.

Net zoals bij de voorgaande reeksen staat ook deze nieuwe reeks wijkcontracten in het teken van een bepaald thema. Bij de uitwerking van hun aanvraagdossier moeten de gemeenten aandacht besteden aan de twee doelstellingen. De eerste is de "zone zonder langdurig werklozen": door het opstellen van een kadaster van knelpuntberoepen/activiteiten in het gebied en na te denken over hoe de mensen in het licht van dit kadaster concreet aan het werk kunnen worden geholpen in de wijk. De tweede doelstelling is de energieaudit via een methodologie die aansluit bij Renolution.

Voor Rudi Vervoort leent het niveau van de wijk zich bij uitstek om problemen aan te pakken en vernieuwende initiatieven te ontwikkelen, "zoals die welke voor deze 14e reeks zijn gekozen: de zone zonder langdurig werklozen en een energieplan voor de gebouwen". Het duurzaam wijkcontract is voor de minister-president een instrument dat onmisbaar is geworden om de leefomgeving en de leefomstandigheden van de bewoners van de meest achtergestelde wijken te verbeteren.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top