Actievoerende landbouwers rollen grote mat uit voor minister-president Jambon

Nieuws | Landbouworganisaties Boerenbond, Groene Kring en Ferm hebben woensdag symbolisch een enorme mat uitgerold aan het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op het Martelaarsplein in Brussel. Met hun actie klagen de boeren aan dat hun bezwaarschriften rond het stikstofakkoord onder de mat geveegd worden.

Door Belga

Deel dit nieuws

In totaal hebben de landbouwers 20.000 bezwaarschriften ingediend binnen het openbaar onderzoek rond het stikstofakkoord van de Vlaamse regering, maar ze stellen vast dat de parlementsleden geen of moeilijk inzage krijgen in die bezwaren. Een mat van 30 vierkante meter op het Martelaarsplein met het opschrift "20.000 bezwaarschriften kan je niet zomaar onder de mat vegen", maakt het standpunt van de landbouwers duidelijk.

"We hopen dat het gezond verstand zegeviert en, zoals het in een democratie hoort, het beleid op basis van bezwaren bijstuurt", zegt Lode Ceyssens, voorzitter van de Boerenbond. "De Vlaamse regering probeert het dossier snel door te duwen door het te koppelen aan de Europese landbouwsubsidies waarmee onze boeren kunnen vergroenen. Dat maakt ons heel ongerust. We willen dat de Vlaamse regering ernstig rekening houdt met de 20.000 bezwaren en op basis daarvan haar definitief akkoord bijstuurt."

De Europese subsidies voor het vergroenen van de landbouw zijn al goedgekeurd door Europa, maar het dossier zit vast. Na een ongunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) is de uitbetaling van de eerste schijf van 300 miljoen euro aan Europese subsidies voor boeren momenteel geblokkeerd.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top