Dermagne wil hogere werkgeversbijdrage om vakantiegeld coronawerklozen te betalen

Nieuws | Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) stelt voor om de werkgeversbijdragen tijdelijk te verhogen, zodat honderdduizenden werknemers alsnog vakantiegeld kunnen krijgen.

Door Belga

Deel dit nieuws

Aanleiding van het voorstel is het systeem van tijdelijke werkloosheid tijdens de coronacrisis. Ook in de eerste helft van 2022 konden bedrijven nog een beroep doen op dat systeem van coronawerkloosheid. Maar die dagen werkloosheid golden toen niet als gelijkgestelde periode voor het recht op vakantie, in tegenstelling tot in 2020 en 2021.

Gevolg: de dagen coronawerkloosheid van 2022 tellen niet mee voor de berekening van het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld voor dit jaar. Het ACV becijferde dat hierdoor meer dan 300.000 werknemers dit jaar vakantiegeld en vakantiedagen zullen verliezen. Het ABVV spreekt zelfs over 400.000 werknemers.

Minister van Werk Dermagne stelt nu voor om de werkgeversbijdrage te verhogen, alvast tijdelijk. Een voorstel van Dermagne om tijdens het begrotingsconclaaf van oktober de nodige middelen vrij te maken vond toen onvoldoende steun, klinkt het bij Dermagne. "Bij gebrek aan middelen die zijn vrijgemaakt in het kader van het begrotingsconclaaf, lijkt ons een tijdelijke verhoging van de werkgeversbijdragen de enige resterende optie."

Het voorstel van de minister wordt morgen voorgelegd op het beheerscomité van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Volgens de socialistische vakbond zou het de bedoeling zijn de werkgeversbijdrage te verhogen met 0,19 procent en dat gedurende een periode van 5 jaar, goed voor een totale opbrengst voor de RJV van 338 miljoen euro en dat gedurende vijf jaar.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top