Landbouwminister Clarinval versterkt bestrijding koeiengriep (IBR)

Nieuws | Minister van Landbouw David Clarinval (MR) heeft een ontwerp van koninklijk besluit ondertekend ter bestrijding van de koeiengriep of infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR) in België. Dat meldt hij vandaag.

Door Belga

Deel dit nieuws

IBR is een virale ziekte die wordt veroorzaakt door het boviene herpesvirus type 1 (BoHV-1). België is al jaren betrokken bij de bestrijding van het virus. Het ontwerp-kb moet daartoe bijdragen en de Belgische buitenlandse handel in veilige sanitaire omstandigheden bevorderen.

De bestrijding van IBR is sinds 2012 verplicht voor rundveehouders. Sindsdien zijn verschillende maatregelen genomen om het virus in de Belgische rundveestapel uit te roeien. De laatste jaren is het aantal virusvrije kuddes gestaag toegenomen. Er wordt echter regelmatig geconstateerd dat sommige kuddes opnieuw besmettingen kennen, vaak na de aankoop van een nieuw rund. Dit wijst erop dat een deel van het virus nog steeds circuleert. Er moeten dus aanvullende maatregelen worden genomen om binnen afzienbare tijd een virusvrij statuut op het niveau van de lidstaten te bereiken.

Het ontwerp van koninklijk besluit is een programma, waarin de bestrijdingsstappen stap voor stap worden gedetailleerd en waarin de procedures voor de toekenning van de ziektevrije status van kuddes, verworven door 98,6% van de Belgische veestapel, worden uiteengezet.

De strijd tegen IBR wordt georganiseerd dankzij de actie van de FOD Volksgezondheid, de bestrijdingsverenigingen DGZ, ARSIA en het FAVV.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top