Kernkabinet buigt zich maandag opnieuw over accijnshervorming

Nieuws | Het kernkabinet van de federale regering is het nog niet eens geraakt over de accijnshervorming die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) voorstelt. Volgens een bron wordt het dossier gekoppeld aan de hervorming van het sociaal tarief en een systeem om energieleveranciers te verplichten de voorschotten aan te passen aan veranderende prijzen. Maandagochtend volgt naar verluidt nieuw overleg.

Door Belga

Deel dit nieuws

Van Peteghem maakt in zijn plannen een onderscheid tussen een basisverbruik aan energie en een meerverbruik. Als de prijzen boven een bepaalde grenswaarde komen, dalen de accijnzen voor het basispakket. De accijnsverlaging moet toelaten dat de regering de btw-verlaging op gas en elektriciteit naar 6 procent bestendigt zonder dat de begroting daar al te zwaar onder lijdt. 

Socialisten en groenen benadrukken dat de energieprijzen eerst "duurzaam gedaald" moeten zijn vooraleer er wordt ingegrepen in de accijnzen. Toch zou de discussie volgens een bron intussen in de goeie richting evolueren. 

Maar samen met de accijnshervorming ligt ook het sociaal energietarief op tafel. De regering breidde dat begin 2021 uit zodat ongeveer een miljoen gezinnen ervan kunnen genieten, maar niet alle regeringspartijen willen dat systeem blijven verlengen, omdat het de werkloosheidsval zou versterken.

De Franstalige socialisten willen het uitgebreid sociaal tarief voorlopig echter niet terugdraaien. Minister van Econmie Pierre-Yves Dermagne werkt aan een verlenging voor heel 2023, zei zijn partijgenote en minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux onlangs nog in de Kamer. "Het is niet denkbaar dat we die steun abrupt stopzetten." 

Voor de Vlaamse socialisten hangen beide dossiers ook nog eens samen met een verplichting voor de energieleveranciers om de voorschotten aan te passen aan de dalende prijzen. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD) sloten daarover een protocol af met sectorfederatie FEBEG, maar Vooruit wil de garantie dat het wel degelijk om een verplichting gaat, viel gisteren/donderdag al te horen in socialistische kringen. Dat moet verzekeren dat gezinnen de huidige prijsdaling in hun portefeuille voelen vooraleer de regering de accijnzen optrekt. 

Het kernkabinet kwam vrijdag nog niet tot een akkoord. Volgens een bron wordt maandagochtend vanaf 7.30 uur een nieuwe poging ondernomen.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top