'Marie Antoinette': wie is de vrouw achter deze reeks over het leven van de laatste Franse koningin

Series | Vanaf 8 februari kan je via Pickx+ 'Marie Antoinette' bekijken, een coproductie met Canal+. Deze fictiereeks richt de blik op Marie Antoinette van Oostenrijk, de laatste koningin van Frankrijk voor de Franse revolutie in 1792. Sommigen aanbeden haar, anderen fluisterden achter haar rug dat ze "eigenhandig het Franse koninkrijk ten gronde heeft gericht". Pickx vertelt je meer over de echte Marie Antoinette en het gruwelijke lot dat haar uiteindelijk wachtte.

Door Pickx

Deel dit nieuws

Zoals wel vaker gebeurt, is het verhaal van 'Marie Antoinette' in deze fictiereeks dikker aangezet. Historici stellen dat er verschillende historische onnauwkeurigheden zitten in de reeks met Emilia Schüle en Louis Cunningham in de hoofdrollen. Zo zien we bij het begin van de reeks dat de Oostenrijkse prinses op amper 14-jarige leeftijd wordt uitgehuwelijkt. De aankomst van Marie Antoinette in het paleis van Versailles verloopt emotioneel in de reeks, maar in realiteit verliep het huwelijk nog iets bruter. Reden genoeg om fictie van feiten te onderscheiden en te vertellen over het tumultueuze leven van deze koningin.

Keurslijf

De relatie met haar ouders was vanaf haar prille jeugd al moeizaam. Haar moeder, keizerin Maria Theresa, heerste als vorstin van de Habsburgse monarchie over een groot deel van Oost-Europa en duldde geen tegenspraak. Ze had niettemin toch een hechte band met haar moeder, die haar "kleine mevrouw Antoine" noemde. Ze kreeg les van een gerenommeerde privéleraar en werd al op 13-jarige leeftijd opgemerkt door Mathieu-Jacques de Vermond, een gezant van de vader van Lodewijk XVI, haar toekomstige echtgenoot. De Vermond oordeelde dat het meisje "niet bepaald een goede student was" maar dat haar karakter en emoties "excellent" waren. 

Een huwelijk tussen Marie Antoinette en Lodewijk XVI, toen nog kroonprins Louis-Auguste, kwam heel goed uit voor keizerin Maria Theresa. Na het einde van de Zevenjarige Oorlog in 1763 had de vorstin weinig zin in een nieuwe oorlog en was ze bezorgd over de territoriale ambities van grootmachten zoals Groot-Brittannië. Daarom besloot ze een alliantie te sluiten met Frankrijk onder het motto "de vijand van mijn vijand is mijn vriend". De deal werd bezegeld met een gearrangeerd huwelijk, dat van Marie Antoinette met kroonprins Louis-Auguste. 

Het huwelijk vond plaats in Wenen, maar verliep in afwezigheid van de kroonprins. Na de ceremonie werd de prinses naar Frankrijk gebracht en aan de grens koudweg overgedragen aan de Franse autoriteiten. Pas een week na het transport mocht ze voor het eerst haar echtgenoot zien, vergezeld van zijn tantes.

Bemoeial

Na haar huwelijk en de kroning van Lodewijk XVI bemoeide Marie Antoinette zich ondanks haar desinteresse voor politiek en het maatschappelijk leven steeds meer met de beslissingen die haar echtgenoot nam in zijn functie. In haar privéleven was ze voor haar kinderen echter een attente en zorgzame moeder. Kwatongen beweerden dat ze zeer weinig voeling had met de gewone Fransman in haar enorme paleis van Versailles en dat ze door haar bemoeienis met de politiek haar geboorteland Oostenrijk bevoordeelde.

De negatieve houding van het Franse volk tegenover Marie Antoinette werd versterkt door haar spilzucht. Ze kocht voortdurend meubels, juwelen en andere sieraden, en had een enorme collecte kleding waar ze mee pronkte. Na verloop van tijd kreeg ze de bijnaam "Madame Déficit", waarna ze besloot het wat zuiniger aan te doen.

Einde

Haar inkeer kwam helaas te laat. Tijdens de Franse Revolutie in 1789 werd de koninklijke familie uit Versailles gezet en tijdelijk in het Tuilerieënpaleis in Parijs ondergebracht, waar ze geen bewegingsvrijheid had. Vanuit zijn benarde positie probeerde de koning nog invloed uit te oefenen op de politiek, maar dit leidde uiteindelijk tot diens afzetting op 20 september 1792. Vervolgens besloot de pasverkozen Nationale Conventie een proces te spannen tegen Lodewijk XVI en zijn gevolg, waarbij hij en zijn vrouw ter dood werd veroordeeld vanwege samenzwering tegen Frankrijk.

Voor Lodewijk XVI volgde de terechtstelling al vrij snel, op 21 januari 1793 vond hij de dood door de guillotine, een valbijl die de veroordeelde onthoofdde. Op 16 oktober van datzelfde jaar wachtte Marie Antoinette hetzelfde lot. Op de Place de la Concorde, waar de guillotine destijds was neergezet, kan je vandaag nog een gedenkplaat vinden voor de onthoofding van het koninklijk paar.

'Marie Antoinette’ is vanaf 8 februari beschikbaar op de exclusieve zender Pickx+ (zender 13). Ontdek het volledig aanbod van Pickx+ via de tv-optie ‘Pickx All Stars’ van Pickx!

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top