Trachte heroriënteert 50 miljoen steun voor onderzoek en innovatie

Nieuws | Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek Barbara Trachte wil 50 miljoen euro voor onderzoek en innovatie heroriënteren om de Brussels economie versneld koolstofvrij te maken. Dat kondigt ze aan nadat de ministerraad in eerste lezing het licht op groen zette voor een voorontwerp van ordonnantie dat alle steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie voorbestemt voor projecten die een voorbeeldfunctie vervullen op sociaal of milieuvlak. In totaal gaat het voor deze heroriëntering om ongeveer 50 miljoen euro per jaar, die afkomstig is uit het budget van Innoviris.

Door Belga

Deel dit nieuws

Concreet houdt de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie van Innoviris een reeks financiële maatregelen in voor innovatieve projecten van Brusselse ondernemingen, universiteiten, onderzoekscentra, overheden of maatschappelijke organisaties. Die worden nu geheroriënteerd om innovatie te stimuleren in de richting van modellen die een voorbeeldfunctie hebben op sociaal of milieuvlak.

In het kader van de Shifting Economy is deze steun tegen 2030 uitsluitend bestemd voor ondernemingen die zich aangesloten hebben bij de economische transitie. 

De hervorming treedt wellicht in de tweede helft van dit jaar in werking, nadat de ordonnantie en de verschillende besluiten aangenomen zijn.

"Na de onlangs aangenomen hervorming van de steun voor economische ontwikkeling is het nu tijd om de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie te heroriënteren, om de actoren van het Brusselse innovatieve ecosysteem, waaronder ondernemingen, aan te moedigen om een voorbeeldfunctie te vervullen op sociaal en milieuvlak. Meer dan ooit is innovatie een van de belangrijkste hefbomen om de Brusselse economie tegen 2050 volledig koolstofvrij te maken", aldus de Ecolo-staatssecretaris.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top