Brusselse regering voert mobiliteitsbudget in voor leidende ambtenaren

Nieuws | De Brusselse regering heeft het ontwerp van besluit goedgekeurd dat het mobiliteitsbudget voor leidende ambtenaren en de aankoop, het gebruik en het beheer van dienstvoertuigen vastlegt. Dat meldt de bevoegde minister voor het Openbaar Ambt, Sven Gatz.

Door Belga

Deel dit nieuws

Het besluit legt het wettelijk kader vast en regelt de aankoop, het gebruik en het beheer van de voertuigen door de instellingen van het Brussels Gewest die onder het toepassingsgebied vallen.

"Met dit ontwerp van besluit, dat voorziet in objectieve, transparante en homogene voorwaarden voor het toekennen van een mobiliteitsbudget aan leidend ambtenaren, komen we tegemoet aan een vraag van het Rekenhof en zorgen we voor een vernieuwende aanpak binnen de Brusselse administratie," zo legt minister Gatz uit.

Dit besluit doet meer dan een regularisatie invoeren: leidend ambtenaren die voorheen aanspraak konden maken op een dienstvoertuig, krijgen nu een mobiliteitsbudget. Daarmee kunnen ze verschillende vervoersmodi combineren. Dat kan een autolease zijn, weze het zonder een klassieke verbrandingsmotor, maar ook een fiets, step, een treinabonnement of een combinatie, zolang die binnen het budget valt. Het ontwerpbesluit draagt zo bij aan de vergroening van de mobiliteit binnen de Brusselse administratie, merkt Gatz op. "Met dit innovatieve mobiliteitsbudget wil de Brusselse regering ook uitstekende topambtenaren kunnen aantrekken en behouden", luidt het nog.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top