Regering geeft groen licht voor afbouw tijdskrediet

Nieuws | De federale ministerraad heeft in tweede lezing het licht op groen gezet voor de inperking van het tijdskrediet, thematische verloven zoals het ouderschapsverlof en de loopbaanonderbreking voor ambtenaren. De aanpassingen gaan op 1 februari in, en niet op 1 januari zoals aanvankelijk voorzien.

Door Belga

Deel dit nieuws

De beslissing dateert van oktober, toen de regering zich over de begroting voor 2023 moest buigen. Tijdskrediet moest tot nog toe worden aangevraagd en ingaan voor de 8ste verjaardag van het kind. Vanaf februari staat de maximumleeftijd op 5 jaar voor wie voltijds tijdskrediet wil opnemen. Halftijds of een vijfde tijdskrediet opnemen voor kinderen tussen 5 en 8 jaar oud kan nog wel. Het totale aantal maanden waarin men tijdskrediet voor kinderen kan aanvragen wordt teruggeschroefd van 51 tot 48.

Ook de anciënniteitsvoorwaarden worden aangescherpt. Tot nog toe moest je minstens 24 maanden anciënniteit hebben in het bedrijf om tijdskrediet met het motief "zorg voor een kind" op te nemen, vanaf 1 juni wordt dat minimaal 36 maanden. Er komt ook een tewerkstellingsvoorwaarde van 12 maanden voor voltijds tijdskrediet. Wie deeltijds werkt, krijgt toegang na 24 maanden tewerkstelling. 

Aan de voorwaarden voor het ouderschapsverlof - maximum vier maanden per kind - verandert er niets, maar anciënniteitstoeslagen en supplementen verdwijnen voor werknemers van ouder dan 50 jaar. Dat geldt ook voor de loopbaanonderbreking.

De Gezinsbond en de Vrouwenraad zijn kritisch voor de aanpasingen. Volgens Vrouwenraad-voorzitter Meron Knikman wordt de combinatie van werk en gezin er "zeker niet gemakkelijker op". "We hebben nood aan een duurzaam gefinancierd zorgbeleid, een gelijke verdeling van de zorg en een gelijke opname van verlof om gezinsredenen door beide ouders."

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top