Overlegcomité akkoord over screening risicovolle buitenlandse investeringen (2)

Nieuws | Er komt een filter voor buitenlandse investeringen die mogelijk een risico inhouden voor de strategische autonomie van ons land. De verschillende overheden van ons land zijn het daarover eens geraakt tijdens een vergadering van het Overlegcomité, meldt minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS).

Door Belga

Deel dit nieuws

Het mechanisme moet voorkomen dat investeerders van buiten de Europese Unie de controle in handen krijgen of eigenaar of beheerder worden van kritieke infrastructuur in ons land. De filter zal gelden voor domeinen in verband met technologie, de levering van goederen die van elementair belang zijn voor de voedselveiligheid en energie, de toegang tot en controle over gevoelige informatie en de vrijheid en het pluralisme van de media.

Minister Dermagne herinnert aan de omstreden deal die in 2016 op til was tussen Eandis en State Grid, waarbij het Chinees overheidsbedrijf zich wilde inkopen in de Belgische netbeheerder. Uiteindelijk sprong die deal af. En vandaag herinnert de oorlog in Oekraïne ons eraan hoe belangrijk het is de economische veerkracht en de strategische autonomie van ons land te versterken. 

Het mechanisme zal daar volgens Dermagne toe bijdragen. Concreet zal een interfederale screeningscommissie het levenslicht zien, met daarin vertegenwoordigers van de verschillende overheidsinstanties. Die zal zich buigen over buitenlandse investeringen die meer dan 25 procent van de aandelen vertegenwoordigen. Wanneer het gaat over een bedrijf gelinkt met defensie of energie zal het verwerven van 10 procent van de aandelen leiden tot een gedetailleerde analyse.

De samenwerkingsovereenkomst treedt op 1 juli 2023 in werking.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top