Brusselse regering wil tijdelijke beperking indexering handelshuurprijzen

Nieuws | De Brusselse regering heeft donderdag beslist om de indexering van de handelshuurprijzen tijdelijk te beperken, als onderdeel van de steunmaatregelen voor ondernemingen die door de energiecrisis zijn getroffen. Zo meldt staatssecretaris voor Economisch Transitie Barbara Trachte.

Door Belga

Deel dit nieuws

Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne liep de inflatie en dus ook de huurprijsverhoging in oktober op tot 12,27%. Bloemisten, slagers, juweliers, horecazaken, enz. worden dubbel getroffen door de stijgende energiekosten: ten eerste via hun energiefacturen en ten tweede door de indexering van hun huurprijzen.

Aangezien het EPB-certificaat (Energieprestatie en Binnenklimaat) nog niet van toepassing is op de gehele tertiaire sector, kon het systeem van indexbeperking dat onlangs werd ingevoerd voor de woninghuurprijzen niet gekopieerd worden.

Daarom geldt voor de handelshuur een mechanisme dat het mogelijk maakt om de indexering van de handelshuurprijzen gedurende één jaar te beperken. De voorgestelde index voor de berekening van het deel van de inflatie dat zich vanaf juni 2021 (het begin van de snelle stijging van de energieprijzen) voordoet, is de consumptieprijsindex zonder de energiecomponenten (elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen). Die index is minder snel gestegen dan de gezondheidsindex en beperkt dus de stijging van de handelshuurprijzen tot een redelijker niveau. Op basis van de huidige gegevens zal dat leiden tot een indexering die met ongeveer de helft wordt verminderd. Om een idee te geven: als het mechanisme al in november van kracht was geweest, zou de indexering van de handelshuurprijzen beperkt blijven tot ongeveer 5,5 procent.

Wegens de hoogdringendheid wordt gekozen voor een voorstel van ordonnantie van de meerderheid, waardoor een aantal procedures niet moet gevolgd worden zoals het advies van de Raad van State. Die weg werd ook voor de beperking van de woninghuurindexering gekozen.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top