Groen licht voor nieuwe regels lokale en provinciale ambtenaren

Nieuws | De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor een aantal nieuwe regels voor lokale en provinciale ambtenaren. De nieuwe regels, die er komen op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD), maken het mogelijk om vastbenoemde ambtenaren te ontslaan volgens dezelfde regels als contractuelen. Daarnaast krijgen de gemeenten meer autonomie op het vlak van personeelsbeleid. De vakbonden verzetten zich en plannen een actiedag op 22 november.

Door Belga

Deel dit nieuws

De Vlaamse regering heeft zoals verwacht twee dossiers een tweede keer principieel goedgekeurd die betrekking hebben op de lokale en provinciale ambtenaren. Een eerste dossier is de gelijkschakeling van de ontslagregeling van contractuele en statutaire (of vastbenoemde) ambtenaren. 

Het tweede integreert alle beslutien over de rechtspositie van het personeel van de lokale en provinciale besturen in één besluit en moet de lokale besturen meer autonomie geven om een eigen personeelsbeleid te voeren. Concreet zullen lokale besturen meer kunnen beslissen over verloning of verlofregelingen.

De vakbonden zijn niet te spreken over de plannen van de Vlaamse regering. Volgens de vakorganisaties zullen lokale en provinciale ambtenaren sneller ontslagen kunnen worden. Ze vrezen ook dat de grotere autonomie op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden zal neerkomen op een "race to the bottom". De vakbonden hebben vanochtend al betoogd op het Martelaarsplein in Brussel en plannen een algemene actiedag op 22 november en verschillende lokale acties.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top