Fusie moet asieldiensten vlot trekken

Nieuws | Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) pleit voor een fusie van de asiel- en migratiediensten. Dat pleidooi komt er na een audit van de bevoegde diensten, die ze vandaag voorstelt in het federale parlement, schrijft De Tijd. In 'De Ochtend' op Radio 1 noemt de Moor een de fusie "een logische stap".

Door Belga

Deel dit nieuws

Vier diensten in ons land zijn verantwoordelijk voor stapjes in de asiel- en migratieketen: de Dienst Vreemdelingenzaken (die verblijf in ons land regelt en controleert), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (dat oordeelt over asielaanvragen), de opvangdienst Fedasil en de rechtsprekende Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Die versnippering veroorzaakt tijdverlies, omdat de diensten continu met elkaar moeten overleggen. Door de gebrekkige digitalisering gaat dat bovendien moeilijk. Dat verhoogt de administratieve last voor diensten die nu al lijden onder grote personeelstekorten.

De Moor wil de rest van de legislatuur werken aan een blauwdruk voor een toekomstige, overkoepelende asiel- en migratiedienst. Ze is ervan overtuigd dat een fundamentele hervorming de druk op het asiel­systeem zal verlichten.

"Dat klinkt misschien revolutionair, maar eigenlijk is het een logische stap. De taakverdeling is vandaag soms onlogisch", zei de Moor in 'De Ochtend'. Volgens de staatssecretaris is er ook bereidheid bij het personeel voor zo'n fusie van de diensten. De Moor werkt nu aan een blauwdruk, maar wil ook op korte termijn al maatregelen nemen die de efficiëntie en een flexibeler personeelsbeleid ten goede komen.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top