Raad van Europa dringt bij Rusland aan op herstelbetalingen aan Georgië

Nieuws | De Raad van Europa heeft er bij Rusland op aangedrongen de schadeloosstelling aan Georgië te betalen waartoe het door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is veroordeeld vanwege de arrestatie en collectieve uitzetting van meer dan duizend Georgiërs in 2006 en 2007.

Door Belga

Deel dit nieuws

De Ministerraad, dat is het uitvoerend orgaan van de in Straatsburg gevestigde pan-Europese organisatie voor democratie en mensenrechten, "heeft opnieuw zijn diepe bezorgdheid geuit over het feit dat de betaling niet is verricht, meer dan drie jaar na het verstrijken van de termijn", klinkt het in een persbericht.

In 2019 beval het EHRM, het gerechtelijk orgaan van de Raad van Europa, Rusland om binnen de drie maanden tien miljoen euro te betalen aan de Georgische regering voor de morele schade die een groep van ten minste 1.500 Georgiërs heeft geleden. Tbilisi staat in voor de verdeling van het geld onder de slachtoffers.

De veroordeling kwam er vanwege meerdere mensenrechtenschendingen door Rusland, dat Georgiërs arresteerde, vasthield en uitwees als reactie - volgens de Georgische regering - op de arrestatie van vier Russische officieren in de hoofdstad Tbilisi. Destijds liepen de spanningen tussen beide landen hoog op. Dat leidde in 2008 tot een oorlog.

De Ministerraad benadrukt dat de betaling van de schadeloosstelling een onvoorwaardelijke verplichting is, ook al is Rusland als gevolg van de oorlog in Oekraïne uitgesloten van de Raad van Europa.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top