Ministerraad maakt komaf met onbetaalde boetes die voedselagentschap oplegt

Nieuws | Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft naar schatting voor 2 miljoen euro boetes uitgeschreven die nooit zijn betaald. Daarom heeft de ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd dat de inning van die administratieve boetes efficiënter moet maken, meldt minister van Landbouw David Clarinval (MR).

Door Belga

Deel dit nieuws

Aan de wettekst ging overleg vooraf met de parketten en de openbare besturen, zowel op federaal, regionaal als lokaal niveau. Met het ontwerp wil de minister een einde maken aan de straffeloosheid van bepaalde spelers die de boete aan hun laars lappen. Die situatie leidt overigens ook tot oneerlijke concurrentie met andere operatoren die zich wel aan de regels houden of de opgelegde boetes betalen.

"In dit project is er geen sprake van het geven van meer boetes aan overtreders", benadrukt Clarinval. "De gewijzigde procedure zal de inning van boetes efficiënter maken. Straffeloosheid voor zulke belangrijke gezondheidskwesties als voedselveiligheid kan niet worden getolereerd."

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top