Van Quickenborne gaat uit van vertraging van "weken, niet maanden"

Nieuws | Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) denkt dat het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 een vertraging van enkele weken, "niet maanden", zal oplopen omdat een nieuwe beschuldigdenbox moet worden gebouwd. Dat heeft hij gezegd in 'De Ochtend' (Radio 1).

Door Belga

Deel dit nieuws

Voor de beschuldigden zijn in de proceszaal negen individuele boxen gebouwd. Op de voorbereidende zitting van het proces, op 12 september, wierp de verdediging evenwel op dat die opstelling de rechten van verdediging schendt. Vier dagen later gaf het assisenhof de verdediging gelijk en besliste het dat die boxen moeten afgebroken en vervangen worden. Gisteren raakte bekend dat de nieuwe box niet klaar geraakt tegen de zitting van 10 oktober, wanneer de jury moet worden samengesteld.

Gevraagd of die beslissing niet vroeger genomen had kunnen worden en vertraging dus vermeden had kunnen worden, antwoordde minister Van Quickenborne dat het pas op de voorbereidende zitting was dat alle partijen werden gehoord, waarna de voorzitter - hier Laurence Massart - een beslissing kon nemen. "Enkel op de voorbereidende zitting wordt bepaald in welke omstandigheden het proces wordt gevoerd. Het is de voorzitter die het laatste woord heeft. En zij heeft gezegd dat (die boxen) niet verzoenbaar zijn met het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens", aldus de minister.

Van Quickenborne wees erop dat de exacte duur van het uitstel voorwerp uitmaakt van overleg tussen de assisenvoorzitter en de voorzitter van de FOD Justitie. "Elk heeft zijn rol daarin, maar de minister van Justitie is geen partij in dit proces. Als ik daar uitspraken over zou doen, breng ik het proces mogelijk in gevaar."

"Maar ik ga ervan uit dat de vertraging beperkt zal zijn. Het zal geen kwestie van maanden zijn, het zal eerder een kwestie van weken zijn", besloot Van Quickenborne.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top