Vooruit vraagt strengere regels tegen uitbuiting

Nieuws | Vooruit pleit voor strengere regels in de strijd tegen economische uitbuiting. Zo moet een bedrijf dat een beroep doet op onderaannemers ook verantwoordelijk worden voor de arbeidsvoorwaarden, met dus een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden. De partij wil ook dat minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dringend werk maakt van meer sociale inspecteurs.

Door Belga

Deel dit nieuws

Het pleidooi van de Vlaamse socialisten komt er zaterdag naar aanleiding van de Internationale Dag tegen de Mensenhandel. Dat er nog werk aan de winkel is, werd eerder deze week pijnlijk geïllustreerd. Op de Borealis-werf in Antwerpen werden 55 buitenlandse werknemers aangetroffen die zes dagen op zeven moesten werken voor een armzalig loon. "Moderne slavernij", vinden Kamerleden Anja Vanrobaeys en Ben Segers. "Het uitpersen van mensen op basis van schimmige constructies mogen we nooit toestaan."

Daarom komt de partij met drie voorstellen om economische uitbuiting aan banden te leggen. Als een bedrijf zich focust op de kerntaken en zaken uitbesteedt, blijft het bedrijf wel verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van mensen in de hele onderaannemingsketen. "Niet alleen de werkomstandigheden, ook de arbeidsvoorwaarden moeten worden gegarandeerd", zegt Segers. "Al sinds 2015 pleiten we voor hoofdelijke aansprakelijkheid wat betreft loonschulden. Het kan niet zijn dat bedrijven via subcontracten zorgen dat mensen geen eerlijk loon krijgen."

Daarnaast dringt hij aan op meer mensen en middelen voor de sociale inspectie. "Op dit moment zijn er maar 39 inspecteurs verspreid over het hele land. Dat is te weinig. Een bezetting van minimum 49 tot 57 inspecteurs is nodig om de huidige situatie aan te kunnen. Hoewel minister Dermagne beterschap had beloofd, blijft deze nog altijd uit", betreurt het Kamerlid, dat tot slot pleit voor meer bindende clausules rond arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden indien de overheid zelf opdrachten geeft.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top