Vlaams Parlement machtigt regering om uit Unia te stappen

Nieuws | Het Vlaams Parlement heeft vandaag de regering gemachtigd om uit het federale gelijkekansencentrum Unia te stappen.

Door Belga

Deel dit nieuws

Op 15 maart loopt de samenwerkingsovereenkomst voor Unia af. Als Vlaanderen uit het centrum wil stappen, moet het dat zes maanden op voorhand duidelijk maken, op 15 september dus. Het machtigingsdecreet geeft de regering daartoe de mogelijkheid.

N-VA is alvast opgetogen met de uitstap. "Unia is verworden tot een activistisch instituut dat er een beetje haar missie van heeft gemaakt om ons allemaal duidelijk te maken dat onze samenleving structureel racistisch is", zei Nadia Sminate van N-VA.

Filip Dewinter van Vlaams Belang had het zelfs over een historisch moment. "U zal zo dadelijk met zijn allen punt één van mijn zeventigpuntenplan uitvoeren", zei hij. "Helaas zal het nieuw op te richten Vlaamse instituut nog meer inquisitie voeren."

Een aantal middenveldorganisaties reageerde eerder op de dag al op de stemming van het decreet. "De Vlaamse regering negeerde eerst de kritiek van het middenveld en negen adviesraden, en maakt nu ook het parlementaire debat over dit belangrijke dossier onmogelijk", zei de groep middenveldorganisaties met onder meer de Liga voor de Mensenrechten, KifKif en Ella.

Tom Ongena van Open VLD verdedigde in het parlement de gang van zaken. "Het eerste punt van de organisaties klopt al niet", zei hij. "Er is wel degelijk geluisterd naar de kritiek, er zijn aanpassingen gebeurd aan het decreet."

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top