Sabam steunt een recordaantal culturele initiatieven

Muziek | Tijdens het eerste semester steunde Sabam for Culture zowat 877 culturele initiatieven, waaronder het toekennen van 751 beurzen. Het gaat om een totaalbedrag van 1.462.000 euro. Dat zijn meer dan drie keer zoveel initiatieven als voor de coronacrisis, zo meldt de vereniging van auteurs, componisten en uitgevers vandaag.

Door Belga

Deel dit nieuws

In 2019, voor de coronacrisis, steunde Sabam nog 282 initiatieven. De cijfers zijn toe te schrijven aan de stijging van het aantal beursaanvragen in de afgelopen jaren. "De beurzen van Sabam for Culture waren al populair voor corona. Maar sinds de crisis is de vraag ontploft", zegt Olivier Maeterlinck, de verantwoordelijke van Sabam for Culture. "We willen onze auteurs concreet steunen waar ze dat het meest nodig hebben. Daarom investeerden we in ons beurzenaanbod en pasten we de voorwaarden van het bestaande aanbod aan om ze toegankelijker te maken voor onze leden."

Sabam lanceerde onder meer een beurs om de artistieke budgetten te verhogen. Die werd 350 keer aangevraagd in de eerste zes maanden van 2022. Daarnaast lanceerde Sabam ook een beurs om liveoptredens in cafés of jeugdcentra een nieuwe impuls te geven.

De beurzen zijn bestemd voor auteurs en uitgevers die lid zijn van Sabam. Om steun te vragen, dienen de initiatiefnemers een dossier in dat wordt voorgelegd aan een van de commissies, bestaande uit experten op het gebied van muziek, audiovisuele kunst, theater en dans, literatuur en visuele kunst.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top