Varkensboeren die vrijwillig stoppen krijgen 154 euro per dier

Nieuws | Varkensboeren met een hoge impact op de omliggende natuur krijgen een vergoeding van 154 euro per dier als ze vrijwillig stoppen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Door Belga

Deel dit nieuws

Om de stikstofuitstoot van de landbouw te reduceren, heeft de regering een vrijwillige uitstapregeling opgesteld. Daarnaast zijn er ook verplichte sluitingen, voor bedrijven die op de rode lijst staan.

De regering heeft nu een akkoord bereikt over de vergoedingen in de vrijwillige regeling. Die moeten wel nog de goedkeuring van Europa krijgen.

Voor vleesvarkens kunnen de boeren een vergoeding van 154 euro per ingevulde dierplaats krijgen. Voor zeugen bedraagt die 855 euro. De sloopvergoeding voor een stal bedraagt 40 euro per vierkante meter. Voor de aangrenzende erfverharding is 8 euro per vierkante meter voorzien. 

Tegen 2030 moet het aantal varkens in Vlaanderen met 30 procent worden gereduceerd.

De provincie West-Vlaanderen pleit ondertussen voor een uitbreiding van de stopzettingsregeling voor varkensbedrijven in het kader van het stikstofdossier. Dat staat te lezen in het advies van de provincie in het kader van de adviesprocedure voor de stikstofaanpak. 

In haar advies, dat gisteren unaniem is goedgekeurd door de provincieraad, erkent de provincie het belang van de Europees beschermde natuur en doet ze enkele aanbevelingen in het stikstofdossier.

West-Vlaanderen huisvest een derde van de Vlaamse landbouw. Het stikstofdossier speelt dan ook een belangrijke rol voor de provincie.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top