Ondernemingsrechtbank verwerpt kortgeding van Joyce De Troch tegen Dennis Black Magic

Films | De ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Tongeren, heeft het kortgeding dat mediapersoonlijkheid Joyce De Troch inspande tegen pornokoning Dennis 'Black Magic' Burkas niet ontvankelijk verklaard.

Door Belga

Deel dit nieuws

Net voor de eerste lockdown hadden Joyce De Troch en Dennis Burkas de vennootschap Think Black opgericht die onder meer moest dienen om de beruchte Zundays-parties uit de Zillion in Antwerpen opnieuw te organiseren. Toen corona roet in het eten gooide, liep de samenwerking tussen de beide spaak. Via de biografie van Black Magic, berichten op sociale media en uitlatingen in de media zouden de twee persoonlijkheden dan een kleine oorlog hebben uitgevochten.

"Joyce De Troch heeft dan via haar vennootschap Joy BV deze procedure opgestart omdat zij van oordeel was dat Burkas zich schuldig gemaakt had aan oneerlijke marktpraktijken en zwartmakingen", zo verduidelijkt persrechter Wim De Bus. Via de rechter wilde De Troch onder meer de biografie van Dennis Black Magic tegenhouden en dat hij niet meer over haar zou spreken. Na de lockdown zou hij daar een bijkomend hoofdstuk aan toe hebben gevoegd waarin hij haar zwart zou hebben gemaakt. Om dat te bekomen, vroeg Joyce De Troch een dwangsom van 10.000 euro per dag. 

Joyce De Troch beweerde ook dat ze door de beweringen van Burkas inkomsten zou hebben misgelopen. De rechter besliste echter om het hele kortgeding niet ontvankelijk te verklaren omdat de besloten vennootschap Joy Bv geen betrokken partij is in de ruzie tussen Burkas en De Troch. "Eigenlijk had Joyce De Troch in eigen naam, en niet via haar firma deze vordering moeten instellen. Joy BV heeft geen belangen omdat Think Black mede door Joyce De Troch werd opgericht en niet door haar vennootschap", aldus persrechter De Bus.

Toch is de rechtbank op basis van de bijgebrachte documenten verder ingegaan op de grond van de zaak. De ondernememingsrechtbank laat wel weten dat Burkas niet alles kan zeggen of schrijven in het kader van de vrijheid van meningsuiting. "Er dient een onderscheid gemaakt te worden in de vrijheid van het boek zelf en het aanprijzen van het boek door middel van de reclame die gemaakt wordt", zo staat te lezen in het vonnis. De beide partijen krijgen van de rechter ook de raad om 'hun onderlinge conflicten te regelen waar ze ontstaan zijn, binnen Think Black BV'.

In een reactie laat Joyce De Troch en haar advocaat Michael Verstraeten weten dat er een nieuw kortgeding is opgestart. "De rechter vond dat ik dat persoonlijk moest doen. Dat heb ik nu gedaan. De dagvaarding is naar de deurwaarder. Over enkele dagen staan we dus weer voor de rechtbank."

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top