Groen licht voor mazoutcheque in de Kamer

Nieuws | De plenaire vergadering van de Kamer heeft het licht op groen gezet voor een mazoutcheque van 225 euro voor wie zijn woning verwarmt met stookolie of propaan. Het gaat om een maatregel om ook de huishoudens die niet van de btw-verlaging op gas kunnen profiteren te beschermen tegen de hoge energieprijzen.

Door Belga

Deel dit nieuws

Tegen de achtergrond van de stijgende energieprijzen besliste de federale regering in april om een cheque of premie van 200 euro te voorzien voor wie zijn woning verwarmt met stookolie of propaan. Het bedrag van die premie werd afgelopen weekend door de kern nog verhoogd naar 225 euro. 

Volgens minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft de maatregel betrekking op 21 procent van de Belgische huishoudens. De maatregel zou zowat 225 miljoen euro kosten, een bedrag dat overeenkomt met de extra inkomsten die de staat ontvangt door de stijging van de prijzen voor stookolie en propaan.

Wie aanspraak wil maken op de premie, moet een online- of papieren formulier invullen en naar de federale overheidsdienst Economie sturen. De formulieren zullen beschikbaar zijn en ingevuld kunnen worden zodra de wet in het Belgisch Staatsblad staat. 

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 10 januari 2023. De FOD Economie zal uiterlijk op 15 maart 2023 beslissen over de ontvankelijkheid van de aanvraag. Eerder raakte ook al bekend dat ook bewoners van appartementsgebouwen met collectieve verwarming aanspraak kunnen maken op de cheque.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top