Genderkloof diept uit voor werkbaar werk

Nieuws | Het aantal vrouwen met werkbaar werk ligt in verhouding lager dan bij de mannen. Bovendien wordt die kloof nog groter, zo leert onderzoek van de SERV, de Sociaal-Economische raad van Vlaanderen, zaterdag.

Door Belga

Deel dit nieuws

De Stichting Innovatie & Arbeid binnen de SERV, de organisatie van de Vlaamse sociale partners, meet driejaarlijks via een grootschalige schriftelijke bevraging de werkbaarheid van werk. De meest recente meting dateert van 2019. Het onderzoek peilde bij 13.160 werknemers naar werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans. Een positieve evaluatie op elk van deze criteria levert het label werkbaar werk op.

In het nieuwe rapport wordt de groeiende ongelijkheid van werkbaar werk tussen mannen en vrouwen bestudeerd. Zo heeft 47,2 procent van de vrouwelijke werknemers werkbaar werk. Dat is ruim vijf procentpunt lager dan bij mannelijke werknemers (52,6 pct). De afgelopen jaren is het verschil tussen mannen en vrouwen aanzienlijk gegroeid.

"De oplopende achterstand heeft in eerste instantie te maken met de hoger gemeten werkstress bij vrouwen. Achterliggend ervaren vrouwen vooral een hogere emotionele belasting en oplopende werkdruk in hun job. Dat steeds meer vrouwen in de zorg- en onderwijssector werken, is daar niet vreemd aan", klinkt het in een persbericht.

De Vlaamse sociale partners roepen de Vlaamse regering daarom op om niet alleen te focussen op nieuwe mensen aantrekken, maar ook op mensen die aan het werk zijn voldoende te ondersteunen.

"De groeiende ongelijkheid van de werkbaarheid tussen mannen en vrouwen blijkt meer dan een genderkwestie. We moeten inzetten op voldoende kwaliteitsvolle en werkbare jobs voor iedereen. Daarom ook zetten we met de SERV al jaren in op het belang van werkbaar werk" besluit Serv-voorzitter Hans Maertens.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top