Regering maakt komaf met ziektebriefje voor 1 dag in grotere bedrijven

Nieuws | In bedrijven met meer dan 50 werknemers maakt de federale regering het mogelijk dat een werknemer drie keer per jaar een dag wegens ziekte afwezig kan zijn zonder daarvoor een ziektebriefje te moeten halen. Binnen een jaar volgt een evaluatie van de maatregel en bekijkt de regering of hij ook kan gelden voor bedrijven vanaf 20 personeelsleden. Dat maakten de bevoegde ministers Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Pierre-Yves Dermagne (PS) bekend na afloop van de ministerraad.

Door Belga

Deel dit nieuws

De principiële beslissing over het ziektebriefje viel al maanden geleden, maar werd vandaag concreet afgeklopt. Minister Vandenbroucke merkte daarbij op dat daarover geen specifieke wetgeving bestaat, maar dat bedrijven daarin behoorlijk vrij zijn. De regering vindt dat grotere bedrijven "niet tot het uiterste zouden mogen gaan" in het opvragen van de ziektebriefjes en dus concreet drie keer per jaar een korte afwezigheid zouden moeten toelaten zonder dat de werknemer daarvoor langs de huisarts moet.

"Dat betekent niet dat er geen controle meer kan zijn", benadrukte Vandenbroucke. De werkgever kan nog steeds vragen dat een werknemer hem belt en de reden voor afwezigheid uitlegt. Het betekent voor de huisarts vooral een stopzetting van "zinloze paperasserij", die bovendien contraproductief werkte. Huisartsen hebben immers wel eens de automatische reflex om maar meteen een hele week voor te schrijven, luidde het.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top