Nieuwe campagne informeert Vlaming over verplicht asbestattest bij verkoop woning

Nieuws | Met de campagne Eerlijk Huis wil de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij OVAM Vlamingen informeren over het asbestinventarisattest, kortweg asbestattest, dat vanaf eind november verplicht wordt bij de verkoop van een woning die voor 2001 werd gebouwd. De inventarisatie van asbesthoudende materialen in de woning geeft niet alleen een beeld van waar asbest aanwezig is maar ook in welke staat het zich bevindt en of het verwijderd moet worden.

Door Belga

Deel dit nieuws

Mensen die in Vlaanderen een woning kopen die gebouwd werd voor 2001 moeten vanaf 23 november beschikken over een asbestattest. Dat lokaliseert asbesthoudende materialen en geeft ook aan in welke staat ze zijn. Hierdoor krijgen potentiële kopers een transparanter beeld van de staat van de woning.

"Een asbestattest hoeft niet altijd te betekenen dat het aanwezige asbest ook moet verwijderd worden", zegt Ann Cuyckens, afdelingshoofd bij OVAM. "Verwijderen is alleen noodzakelijk als de aanwezigheid van het asbest een risico inhoudt."

Het asbestattest is een van de eerste actiepunten uit het asbestafbouwbeleid van de Vlaamse regering. Doelstelling is om naar een asbestveilig Vlaanderen te gaan tegen 2040. Met de campagne Eerlijk Huis die vandaag in Mechelen werd afgetrapt, wil OVAM de Vlamingen bewust maken over de inhoud en het nut van het attest. 

"Asbest is een groot probleem dat we meedragen uit het verleden, en dat nog steeds niet weg is", zegt Cuyckens. "Het afbouwbeleid bevat vier pijlers: inventarisatie, verwijdering, beheer en verboden toepassingen of handelingen."

Naar schatting 2,3 miljoen ton asbest is momenteel aanwezig in de Vlaamse gebouwen, 865.000 ton daarvan zit in particuliere woningen. Gecertificeerde asbestdeskundigen zullen vanaf 1 juni op stap gaan om deze woningen te inventariseren, maar pas vanaf eind november is het attest ook verplicht bij een verkoop van een woning die ouder is dan 2001.

Alle info over het attest via www.eerlijkhuis.be.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top