Vlaamse tuinbouw boekte van 2016 tot 2020 winst, landbouw steunde op Europese premies

Nieuws | In de periode van 2016 tot en met 2020 boekte de tuinbouw opvallend hogere winsten dan de landbouw. In diezelfde periode was de rechtstreekse steun die landbouwers ontvingen uit de eerste pijler van het Europese landbouwbeleid goed voor een kwart van het bedrijfsinkomen en vijf procent van de opbrengst. Dat meldt Statistiek Vlaanderen op basis van cijfers van het Departement Landbouw en Visserij.

Door Belga

Deel dit nieuws

Wat de nettobedrijfsresultaten, inclusief premies, voor de periode van 2016 tot en met 2020 betreft, boerden Vlaamse tuinbouwbedrijven beter dan Vlaamse landbouwbedrijven. Bedrijven die groenten onder glas teelden, tekenden winsten van 162.539 euro op. De fruitteelt behaalde winsten van 5.640 euro. Het aandeel van rechtstreekse steun in het bedrijfsinkomen en de opbrengst was bovendien erg laag, stipt Statistiek Vlaanderen aan. In de glastuinbouw is die zelfs "nagenoeg onbestaande", klinkt het.

Voor de landbouwbedrijven waren de vijf jaar minder vruchtbaar. "Met een negatief nettobedrijfsresultaat van -11.922 euro per bedrijf (voor de gehele landbouwsector, red.) kan de eigen arbeid onvoldoende worden vergoed en is er sprake van verlies", klinkt het bij Statistiek Vlaanderen. De akkerbouw, melkveebedrijven en vleesveebedrijven tekenden, ondanks premies, verliezen op van respectievelijk 4.604 euro, 21.116 euro en 38.777 euro. Enkel de varkenshouderij zet met 23.558 euro een positief nettobedrijfsresultaat, inclusief premies, neer.

Het aandeel van die rechtstreekse steun was het grootst bij gespecialiseerde vleesveebedrijven: de steun verzekerde 81 procent van het bedrijfsinkomen en dertien procent van de opbrengst. "Dat is een gevolg van een hoog bedrag van rechtstreekse steun en een laag bedrijfsinkomen en totale opbrengst bij deze bedrijven", verklaart Statistiek Vlaanderen. Bij rechtstreekse steun gaat het om de bedrijfstoeslag en toeslagrechten, basisbetalingen, betalingen voor vergroening, betalingen voor jonge landbouwers en zoogkoeienpremies.

Kijk wat je leuk vindt, waar en wanneer je wilt.

Ontdek Pickx Inloggen

Top

Top