Online piraterij is ook tijdens coronajaar 2020 verder afgenomen, al was er wel een tijdelijke piek van het streamen van illegaal gekopieerde inhoud in maart en april, de periode van de strengste lockdown in België en andere EU-landen. Dat blijkt uit cijfers van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).
In heel 2020 is er, net zoals de voorgaande jaren, wel opnieuw een afname opgetekend, nu met 34 procent. Het gaat dan om het gemiddelde aantal maandelijkse bezoeken per internetgebruiker aan zogenaamde inbreukmakende websites. Uit het EUIPO-rapport blijkt dat online piraterij al zeker sinds 2017 een neerwaartse trend kent. 

België scoort iets slechter dan het EU-gemiddelde: in ons land had de gemiddelde internetgebruiker 7 keer per maand toegang tot illegaal gekopieerde inhoud, tegenover 5,9 keer per maand voor de hele EU.

Tv-programma's worden het vaakst gepirateerd, goed voor 70 procent van de toegang tot zulke websites. Film is goed voor 20 procent en muziek voor de resterende 10 procent. Bij film werd een daling met 51 procent opgetekend, bij muziek met 41 procent en bij tv met 27 procent. 

De meest gebruikte methode om toegang te krijgen tot illegaal gekopieerde inhoud is streaming. Meer dan 80 procent van de totale piraterij in de EU in 2020 vond plaats via streaming. 

"De beschikbaarheid van legaal aanbod en de bekendheid van burgers daarmee bleken van invloed te zijn op de terugdringing van piraterij", stelt EUIPO vast. Toch is het fenomeen nog verre van uitgeroeid, blijkt uit de cijfers.

De analyse van EUIPO is gebaseerd op een uitgebreide gegevensset over de toegang tot websites die illegaal gekopieerde muziek, film en tv-programma's aanbieden, van januari 2017 tot december 2020. De gegevens omvatten meer dan 240.000 aggregaten voor in totaal 133 miljard bezoeken.