De Boerenbond, Ferm voor agravrouwen en de Groene Kring vragen de Vlaamse regering om meer toekomstperspectief te bieden in het stikstofdossier. De organisaties stellen een maatregelenpakket voor waaruit bedrijven zelf opties kunnen kiezen om hun uitstoot te verminderen.
Volgens de organisaties is de sector bereid om inspanningen te leveren om stikstofemissies te doen dalen. Toch vormt het een grote uitdaging voor vele land- en tuinbouwbedrijven. Daarom richten de drie verenigingen zich aan de Vlaamse regering met de vraag naar een duidelijk toekomstperspectief.

Dat kan volgens hen door een maatregelenpakket op te stellen waaruit landbouwers keuzes kunnen maken om hun stikstofuitstoot aan te pakken. Op die manier bepalen de bedrijven zelf welke maatregelen het beste passen binnen hun bedrijfsmodel en toekomstvisie. Het verminderen van ammoniakemissies zal ook gepaard gaan met kosten en investeringen. Om dit te kunnen realiseren, vragen de drie verenigingen steun van de Vlaamse overheid.

"Wij hopen dat de Vlaamse regering haar belofte nakomt en met alle elementen op tafel realistische en evenwichtige beslissingen zal nemen om samen met ons oplossingen te vinden voor de stikstofproblematiek", stelt Nik Van Gool, voorzitter van Ferm voor agravrouwen. Ten slotte vragen de drie organisaties om de sector nog meer te betrekken bij het debat. "Het is noodzakelijk om onze landbouwers, en zeker de jonge landbouwers, te zien als een partner en een deel van de oplossing", klinkt het. In hun brief roepen de Boerenbond, Ferm voor agravrouwen en de Groene Kring de Vlaamse regering op tot overleg.