Tijdens het assisenproces tegen Lecha Sultakhanov (40), voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven, is op woensdagmiddag de persoonlijkheid van de beschuldigde onder de loep genomen. Zo kwamen de gerechtsdeskundigen die hem onderzochten aan het woord. Hun conclusie was dat hij narcistische persoonlijkheidskenmerken had maar van psychopathie of krankzinnigheid was er geen sprake.
Sultakhanov bracht op 31 december 2018 zijn vrouw Yakhmat Iljasova (31), die van hem wilde scheiden, om het leven. Eerst wurgde hij haar, wanneer ze bewusteloos was stak hij haar minstens veertien keer met een mes. Twee keer raakte hij haar in het hart, waardoor ze nagenoeg onmiddellijk overleed.

Eén van de narcistische persoonlijkheidskenmerken van de beschuldigde zou volgens gerechtspsychiater Steemans aan de oorsprong hebben kunnen liggen van de feiten: zijn opgeblazen zelfwaarde. Die zou gevoelig geweest zijn voor de krenkende woorden die het slachtoffer zou geuit hebben. "Iljasova zou hem gezegd hebben dat hij geen man was en dat hij zijn kinderen niet meer zou zien", legde Steemans uit.

Zijn reactie daarop, haar wurgen en steken, was natuurlijk wel afwijkend, vertelde psycholoog Stijn Claes. Het vermeende geheugenverlies waarover Sultakhanov meerdere keren sprak, een soort mist of troebelheid, vonden de experts niet geloofwaardig. "Het zal eerder zijn om zichzelf beter te doen voorkomen", meende Steemans. Zijn oordeelsvermogen zal op het moment van de feiten ook wel aangetast geweest zijn, vonden ze beiden, maar niet in die mate dat hij niet meer in staat was dat het niet controleerbaar was. "Sultakhanov is niet ongevaarlijk, maar zeker ook niet extreem gevaarlijk", nuanceerde Claes.