Er is nog een draagvlak voor de maatregelen, maar niet meer voor het coronabeleid. Dat is de titel en vaststelling van het laatste rapport van negen onderzoekers - verbonden aan verschillende universiteitein - op basis van een grootschalige bevraging van 18.659 Belgen. Die zijn ondervraagd na de beslissingen van het overlegcomité half november, eind november en begin december.
De resultaten in het rapport tonen aan dat er bij gevaccineerde mensen er nog steeds een draagvlak bestaat voor de maatregelen. Maar niet voor het gevoerde beleid. "De kort opeenvolgende overlegcomités die telkens 'too little, too late' beslisten, maakt duidelijk dat er werk moet gemaakt worden van een beslissingsschema dat de overheid helpt om sneller en coherenter beslissingen te nemen", staat in het rapport te lezen.

De wetenschappers stellen vast dat ondanks de aanslepende ernst van de pandemie mensen zich nog steeds bereid tonen om offers te brengen indien ze daarmee de gezondheid van anderen kunnen vrijwaren. Mensen geven aan zich beter aan de maatregelen te houden dan in september. Het gaat dan vooral - en dat hoeft niet te verbazen - om gevaccineerden.

69 procent van de gevaccineerden zijn "enigszins" of "sterk" gemotiveerd om de maatregelen te volgen. Er is wel sprake van een "gedragskloof" tussen gevaccineerde en ongevaccineerde personen. Al is die stilaan kleiner geworden. Wat betreft het inperken van nauwe contacten, een van de adviezen van de overheid, lijken gevaccineerden en niet-gevaccineerden hetzelfde risicobesef te delen.

Zes op de tien gevaccineerden en ongevaccineerden is van plan om minder dan vijf nauwe contacten te hebben in de komende week.