De Vlaamse regering gaat lokale besturen steunen bij de organisatie van noodopvang voor basisschoolkinderen tijdens de afkoelingsweek voor de kerstvakantie. Dat meldt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) woensdag.
Het Overlegcomité besliste vorige vrijdag om een extra afkoelingsweek in te lassen in de week voor de kerstvakantie. Het is de bedoeling dat de ouders tijdens deze week zoveel mogelijk zelf zorgen voor opvang. Voor ouders die geen oplossing vinden via het reguliere aanbod, kunnen steden en gemeenten noodopvang voorzien. 

De Vlaamse regering gaat lokale besturen daarbij ondersteunen met richtlijnen en extra middelen voor de bijkomende plaatsen. "Het gaat om 30 euro per dag per extra plaats", aldus minister Somers. "Scholen krijgen nu de vraag om op korte termijn de noden van hun ouders in kaart te brengen. Op basis van deze bevragingen zullen scholen, lokale besturen en het brede welzijnsveld samen zitten om de noodopvang te organiseren", voegt die daar aan toe.

Vlaams minister van Onderwijs Minister Weyts wijst erop dat het in deze coronacrisis al eerder is gebeurd dat schoolvakanties werden verlengd, "en ook toen is het gelukt om noodopvang te organiseren voor kinderen die nergens anders terecht kunnen".

'We vragen ongelooflijk veel inspanningen van de zorgsector. Het minste wat we kunnen doen, is ervoor zorgen dat ze na hun lange shiften niet moeten puzzelen om opvang voor hun kinderen te regelen", zegt ook Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). 

De ministers benadrukken wel dat de scholen en lokale besturen niet zomaar alles kunnen oplossen: "We vragen aan ouders om enkel van de noodopvang gebruik te maken wanneer men zelf geen andere en veilige oplossing ziet. Indien er een overbevraging is, kan ervoor gekozen worden om voorrang te geven aan de meest kwetsbaren of aan kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepen en essentiële diensten werken. Maatwerk en ruimte voor individuele vragen zal sowieso nodig zijn, want we beseffen dat het voor niemand eenvoudig is om werk en kinderopvang te combineren."